• Nieuws

WWZ uitspraken: dossieropbouw bij disfunctioneren

26 oktober 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Per 1 juli 2015 is het Nederlandse ontslagrecht drastisch veranderd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘’WWZ’’). Naar oud recht ging de kantonrechter bij een slecht functioneringsdossier vaak toch over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van een hogere vergoeding. Naar huidig recht zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst slechts ontbinden wegens disfunctioneren als de werkgever een dossier kan overleggen waaruit de ongeschiktheid voor de functie duidelijk blijkt en waaruit blijkt dat de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren.

Recente uitspraken

Inmiddels hebben verschillende kantonrechters zich uitgelaten over ontbindingsverzoeken op grond van disfunctioneren. Aan de hand van deze uitspraken wordt geconcludeerd waar werkgevers attent op moeten zijn. Lees voor de uitspraken en de conclusie het volledige artikel.

Download artikel  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over het opbouwen van een deugdelijk functioneringsdossier? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de WWZ? Kijk op ploumoverarbeid.nl.