• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Bankfinanciering Aandeelhoudersovereenkomst Marketing & reclame Ondernemingsrecht Beroepsaansprakelijkheid Arbeidsrecht Concernfinanciering Financieringen Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Regulatoir verzekeringsrecht Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Transactiedocumentatie Achtergestelde lening Onderhandelingen over een huurovereenkomst IT-conflict Omgevingsrecht Privacy Zekerheden Contractueel verzekeringsrecht Fusies & overnames IT-contract Meldplichten Ploum over Arbeid Procederen Faillissement Ploum Privacy Hotline Economisch strafrecht Fraude BRZO Notariaat Handhaving en sancties Agentuur, distributie & franchise LMA-gedocumenteerde financiering Handelsdocumenten Vastgoed Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Intellectuele-eigendomsrechten Vervoer over weg & water Overnamefinanciering Corporate litigation Aanbestedingsrecht Cyber security & datalek Huur Due diligence Outsourcing Namaak Interne onderzoeken & compliance Due diligence financiering E-commerce Bestuursrecht Joint venture Misbruik van machtspositie Inval & doorzoeking Direct agreement Bestuurdersaansprakelijkheid Merk en model Commerciële contracten Witwassen Enquêterecht IT & privacy Arbitrage Note Gebreken & wanprestatie Parent company guarantee Domeinnaam Projectfinanciering Kartelschade Pandrecht Estate planning Aansprakelijkheid curatoren Bankgarantie LoI, MoU & term sheet Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Aandeelhoudersgeschillen Vastgoed notariaat Outsourcing Ondernemingsrecht notariaat Rechtsgebieden intellectuele eigendom Aandeelhoudersgeschil Beëindiging van een huurovereenkomst Legal opinions Faillissementsrecht Mededinging Bankrecht & financieringen Concentratiecontrole Faillissementsfraude Aansprakelijkheidsrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Privacy Samenwerking & kartelvorming Litigation Hypotheekrecht Commercial litigation Milieu Escrow Corruptie Staatssteun & concurrentievervalsing Bedrijfsongevallen & calamiteiten

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer