• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Intellectuele-eigendomsrechten Outsourcing Due diligence Bankgarantie Pandrecht Bestuursrecht Aandeelhoudersgeschil Witwassen Merk en model Mededinging Notariaat Misbruik van machtspositie Joint venture Commercial litigation Privacy Outsourcing Handhaving en sancties Milieu Legal opinions Domeinnaam Note Gebreken & wanprestatie Concentratiecontrole Omgevingsrecht Onderhandelingen over een huurovereenkomst Bestuurdersaansprakelijkheid Transactiedocumentatie Escrow Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies & overnames Aanbestedingsrecht Huur Handelsdocumenten Aandeelhoudersgeschillen Inval & doorzoeking IT-contract LoI, MoU & term sheet Direct agreement Fraude Meldplichten Beëindiging van een huurovereenkomst Marketing & reclame Bankrecht & financieringen IT-conflict Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting LMA-gedocumenteerde financiering Bankfinanciering Ploum over Arbeid Namaak E-commerce Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Parent company guarantee Achtergestelde lening BRZO Staatssteun & concurrentievervalsing Contractueel verzekeringsrecht Faillissementsfraude Faillissement Kartelschade Procederen Cyber security & datalek Interne onderzoeken & compliance Rechtsgebieden intellectuele eigendom Ondernemingsrecht notariaat Beroepsaansprakelijkheid Financieringen Ondernemingsrecht Bedrijfsongevallen & calamiteiten Estate planning Arbeidsrecht Agentuur, distributie & franchise Hypotheekrecht Regulatoir verzekeringsrecht Arbitrage Vervoer over weg & water Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Corporate litigation Samenwerking & kartelvorming Litigation Commerciële contracten Aansprakelijkheid curatoren Concernfinanciering Privacy Ploum Privacy Hotline Zekerheden Projectfinanciering Vastgoed Vastgoed notariaat Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Overnamefinanciering Economisch strafrecht Aandeelhoudersovereenkomst Due diligence financiering Enquêterecht Corruptie Aansprakelijkheidsrecht IT & privacy Faillissementsrecht

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer