• Verstand van zaken is meer dan juridische kennis. Dorine ten Brink – partner bij Ploum

  Lees meer
 • Hart voor de zaak zo werkt dat bij Ploum. Anamika Wilbrink – advocaat bij Ploum

  Lees meer
 • Gedeelde waarden daar kom je verder mee. Martin Mulder – Harley-Davidson

  Lees meer
 • Hier geen gouden kranen en die zoeken wij ook niet bij onze partners. Pieter Hartog – APM Terminals Rotterdam

  Lees meer

Duidelijk anders

Aansprakelijkheid curatoren Corporate litigation Merk en model Ploum Privacy Hotline Concernfinanciering Parent company guarantee Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Agentuur, distributie & franchise Aandeelhoudersgeschillen Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Bankrecht & financieringen Fraude Beëindiging van een huurovereenkomst Intellectuele-eigendomsrechten Commerciële contracten Inval & doorzoeking Legal opinions IT-contract Kartelschade Hypotheekrecht Rechtsgebieden intellectuele eigendom Transactiedocumentatie Corruptie Zekerheden Handelsdocumenten Concentratiecontrole Staatssteun & concurrentievervalsing Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Arbitrage Overnamefinanciering Vervoer over weg & water Aanbestedingsrecht Interne onderzoeken & compliance Misbruik van machtspositie Estate planning Enquêterecht Achtergestelde lening Ondernemingsrecht notariaat Bestuursrecht IT & privacy Marketing & reclame Outsourcing Aandeelhoudersovereenkomst E-commerce LMA-gedocumenteerde financiering Onderhandelingen over een huurovereenkomst Bouwrecht Arbeidsrecht Aansprakelijkheidsrecht Procederen Faillissement Omgevingsrecht Samenwerking & kartelvorming Regulatoir verzekeringsrecht Meldplichten Huur Projectfinanciering Milieu Namaak LoI, MoU & term sheet Litigation Privacy Bankfinanciering Domeinnaam Bankgarantie Bestuurdersaansprakelijkheid Due diligence financiering Pandrecht Financieringen Commercial litigation Ploum over Arbeid Economisch strafrecht Gebreken & wanprestatie Aandeelhoudersgeschil Privacy Ondernemingsrecht Contractueel verzekeringsrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Mededinging Escrow Bedrijfsongevallen & calamiteiten Direct agreement Vastgoed Cyber security & datalek Due diligence Fusies & overnames Joint venture IT-conflict Witwassen Vastgoed notariaat Beroepsaansprakelijkheid BRZO Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Faillissementsfraude Note Notariaat Outsourcing Faillissementsrecht

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer