• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Samenwerking & kartelvorming Legal opinions Fusies & overnames Misbruik van machtspositie Pandrecht Aanbestedingsrecht Gebreken & wanprestatie Financieringen Namaak Overnamefinanciering Aansprakelijkheid curatoren Vervoer over weg & water Note Vastgoed notariaat Handelsdocumenten IT-contract Concentratiecontrole Enquêterecht Interne onderzoeken & compliance Joint venture Privacy Aandeelhoudersovereenkomst Due diligence Ondernemingsrecht Arbitrage Parent company guarantee Agentuur, distributie & franchise Corporate litigation Huur Aandeelhoudersgeschillen Corruptie Arbeidsrecht Milieu Regulatoir verzekeringsrecht Marketing & reclame Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Fraude E-commerce Omgevingsrecht BRZO Intellectuele-eigendomsrechten Outsourcing Economisch strafrecht Commerciële contracten Aandeelhoudersgeschil Merk en model Bankgarantie LoI, MoU & term sheet Bankrecht & financieringen Escrow IT-conflict Bankfinanciering Vastgoed Bestuurdersaansprakelijkheid Transactiedocumentatie Staatssteun & concurrentievervalsing Estate planning Kartelschade Projectfinanciering Faillissementsfraude Concernfinanciering Due diligence financiering Outsourcing Contractueel verzekeringsrecht LMA-gedocumenteerde financiering Ploum Privacy Hotline Zekerheden IT & privacy Commercial litigation Direct agreement Ploum over Arbeid Meldplichten Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Procederen Bestuurdersaansprakelijkheid Bedrijfsongevallen & calamiteiten Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Mededinging Achtergestelde lening Inval & doorzoeking Ondernemingsrecht notariaat Rechtsgebieden intellectuele eigendom Onderhandelingen over een huurovereenkomst Beroepsaansprakelijkheid Privacy Hypotheekrecht Faillissementsrecht Beëindiging van een huurovereenkomst Domeinnaam Notariaat Litigation Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Bestuursrecht Witwassen Aansprakelijkheidsrecht Cyber security & datalek Faillissement

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer