• Arbeidsrecht

Voortdurende veranderingen in de regelgeving en rechtspraak, en ook economische en technologische ontwikkelingen stellen veel organisaties voor complexe arbeidsrechtelijke situaties. Het vergt specifieke juridische expertise om ofwel de problemen die hieruit voortvloeien het hoofd te bieden, ofwel de organisatie aan de nieuwe situatie aan te passen.

Wet werk en zekerheid

Op 1 juli is door de Wet werk en zekerheid het ontslagrecht aanzienlijk gewijzigd. De veranderingen op het gebied van ontslagvergoeding en transitievergoeding, tijdelijke contracten, arbeidsongeschiktheid en WW hebben verstrekkende (financiële) gevolgen.

Cao en medezeggenschap

Cao’s bieden aan werkgevers en de ondernemingsraad steeds meer ruimte om eigen afspraken te maken. Als gevolg daarvan wordt de samenwerking met de ondernemingsraad belangrijker, maar blijft tegelijkertijd een goede verhouding met vakbonden cruciaal. Ook leidt een verdere professionalisering van een onderneming tot een andere rol van de ondernemingsraad.

Internationalisering

Onze nationale wetgeving wijzigt als gevolg van de internationalisering regelmatig en is steeds meer gebaseerd op de regels van de Europese Unie. Privacywetgeving en regels omtrent overgang van onderneming en collectief ontslag worden bijvoorbeeld bepaald door Europese regels.

Wet Aanpak Schijnconstructies

De komst van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) heeft verstrekkende gevolgen voor inleners. De bestaande inleners- en ketenaansprakelijkheid (WKA) voor belasting (btw, loonbelasting) en sociale verzekeringspremies breidt zich uit tot ketenaansprakelijkheid voor loonbetalingen. Overeenkomsten met opdrachtnemers en aannemers moeten als gevolg van deze wijzigingen worden aangepast.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

De Wet werk en zekerheid heeft de wens tot verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt sterker aangewakkerd. Steeds meer arbeidsverhoudingen zijn niet in het klassieke arbeidsrecht te vangen, zoals die tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (zzp’er), wat tot onduidelijkheden over de juridische positie leidt.

Arbeidsmigratie

Nu voor bepaalde beroepen en sectoren (denk bijvoorbeeld aan de ICT-sector) de krapte op de arbeidsmarkt alsmaar toeneemt, wordt het voor organisaties steeds lastiger om voor openstaande vacatures geschikt personeel te vinden. Als dit ook voor uw bedrijf problematisch is of dreigt te worden, dan is het werven van personeel in het buitenland één van de mogelijkheden om toch aan geschikt personeel te komen. Als u overweegt om werknemers in dienst te nemen of bij uw bedrijf te werk te stellen met een niet-EU nationaliteit, dan gelden daarvoor bijzondere (immigratie) voorwaarden. Bij Ploum kunnen wij u zicht geven op zakelijke arbeidsmigratie. Wilt u weten hoe? Lees dan onze whitepaper over dit onderwerp.

Arbeidspools

Nu het in de zorg steeds moeilijker is te werken met oproepcontracten, worden er steeds meer arbeidspools ingericht. Dit stelt veel zorgorganisaties voor juridische vragen, bijvoorbeeld over de rechtsvorm en de rechtspositie van het in- of uit te lenen personeel.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap adviseren u over alle denkbare individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken. Denk aan een cao-vraagstuk, een aanstelling of ontslag van statutair bestuurders, en aan een staking en wijziging van de pensioenregeling. Ook staan onze advocaten u graag bij in een reorganisatie, herstructurering, fusie, overname, outsourcing of insourcing. Indien nodig schakelen wij de expertise in van collega’s, bijvoorbeeld op het gebied van financieringen en bedrijfsovernames. Tot onze klantenkring behoort met name het corporate human resources management van nationale en internationale organisaties in de petrochemie, op- en overslag, logistiek, zorg, industrie en financiële dienstverlening. Naast ondernemers staan wij ook ondernemingsraden bij.