• Nieuws

Wet DBA: komt staatssecretaris Wiebes tegemoet aan de kritiek?

22 september 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Sinds 1 mei 2016 is de VAR-verklaring voor zzp’ers afgeschaft. Met deze verklaring konden opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid verkrijgen over de vraag of er loonheffingen moesten worden afgedragen. De VAR is met de Wet DBA vervangen door modelovereenkomsten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier gebruik van maken, maar in de praktijk bestaat veel kritiek op dit nieuwe systeem. Zo zouden opdrachtgevers huiverig zijn om zzp’ers in te huren, wegens het risico op naheffingen en de onduidelijkheid en onzekerheid van het nieuwe systeem. Staatssecretaris Wiebes geeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aan hoe het tot nu met de wet gaat. Welke maatregelen neemt hij om aan de kritiek tegemoet te komen?

Modelovereenkomsten

Wiebes benadrukt dat het niet verplicht is om volgens een modelovereenkomst te werken. In gevallen waarin duidelijk is dat iemand als zzp’er werkt, is een overeenkomst niet nodig. In twijfelgevallen kan een (model)overeenkomst wel zekerheid bieden. Partijen kunnen kiezen voor een modelovereenkomst van de Belastingdienst of zelf een individuele overeenkomst opstellen en die voorleggen aan de Belastingdienst. De doorlooptijd van de individuele overeenkomsten is nu te lang (ruim 10 weken), maar Wiebes belooft de capaciteit bij de Belastingdienst op te schalen. Ook geeft hij aan dat overeenkomsten die nu zijn afgekeurd, met wat aanpassingen wel kunnen voldoen aan de Wet DBA.

Boetes

Omdat het systeem van de Wet DBA nieuw is, zal de Belastingdienst pas vanaf 1 mei 2017 actief gaan handhaven. Veel ondernemers vrezen boetes vanaf dat tijdstip, maar Wiebes benadrukt dat er geen ‘boetegolf’ zal komen. Goedwillende ondernemers krijgen tips van de Belastingdienst en worden gewezen op de consequenties van hun handelen. Alleen kwaadwillende ondernemers die bewust de Wet DBA niet naleven om zo te kunnen concurreren, kunnen boetes verwachten.

Meldpunt

De kritiek op de Wet DBA in de praktijk en in de politiek blijft groot. Daarom opent Wiebes een meldpunt waarbij opdrachtgevers en zzp’ers de ongewenste gevolgen van de Wet DBA kunnen melden. Een analyse van de meldingen moet duidelijk maken waar de knelpunten van de Wet DBA zitten, zodat daar actie op kan worden ondernomen.

Register

Op verzoek van zzp-organisaties zal de Belastingdienst een register openstellen van goedgekeurde overeenkomsten. Naar verwachting zal een eerste versie van dit register online komen op 31 oktober 2016.

Bijsluiter

Om de onduidelijkheid en onzekerheid rondom de Wet DBA op te lossen, zal de Belastingdienst een bijsluiter publiceren. In deze bijsluiter wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het gebruik van de modelovereenkomsten. Naar verwachting komt dit stuk vóór 1 december 2016 online.

Conclusie

Met deze maatregelen lijkt staatssecretaris Wiebes tegemoet te komen aan enkele bezwaren tegen de Wet DBA. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rondom deze wet volgen. Mocht u vragen hebben over het opstellen en uitvoeren van (model)overeenkomsten voor zzp’ers, neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap.

Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve.