• Nieuws

Rechter stelt grens aan geheimhoudingsplicht netbeheerders

27 maart 2015
Mededinging

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn netbeheerders verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden, behalve als de wet of hun taak tot bekendmaking van die gegevens dwingt. In een uitspraak van 25 maart jl. oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) dat netbeheerders deze geheimhoudingsverplichting overtreden als zij vertrouwelijke gegevens actief bekend maken. Netbeheerders kunnen echter niet aansprakelijk worden gehouden voor het bekend worden van gegevens als dat buiten hun toedoen gebeurt.

Aanleiding voor de uitspraak

In 2012 kreeg netbeheerder Liander een boete van € 3.320.000 opgelegd van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). Volgens de ACM had Liander haar geheimhoudingsverplichting overtreden, omdat vertrouwelijke klantgegevens ook toegankelijk waren voor medewerkers van energieleverancier Nuon Sales. Dit kwam doordat de autorisaties niet goed ingesteld waren bij Nuon CCC, dat voor beide bedrijven administratieve werkzaamheden verrichtte. Voor haar rol als medepleger kreeg Nuon CCC van de ACM een boete van € 208.000 opgelegd.

Overwegingen CBb

Het CBb, de hoogste rechter in dit soort zaken, oordeelt nu dat de boetes voor Liander en Nuon CCC onterecht zijn opgelegd. Volgens het CBb gaat de geheimhoudingsverplichting uit de Elektriciteits- en de Gaswet niet zover dat een netbeheerder ook aansprakelijk kan worden gehouden voor het bekend worden van gegevens als dat buiten haar toedoen gebeurt. De ACM had gesteld dat op netbeheerders in dit verband een vergaande zorgplicht rust, maar daar gaat het CBb niet in mee. Van een overtreding is volgens het CBb pas sprake als een netbeheerder vertrouwelijke gegevens actief bekendmaakt.

Het CBb overweegt vervolgens dat aan Liander niet kan worden toegerekend dat Nuon CCC de autorisaties verkeerd heeft ingesteld, nog los van de vraag of daarmee sprake is van een actief bekendmaken. Liander kan daarom niet worden aangemerkt als overtreder van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Omdat Liander de door de ACM aangenomen overtreding niet heeft begaan, kan volgens het CBb ook geen sprake zijn van medeplegen door Nuon CCC.

Lees de volledige uitspraak »

Greenchoice

Met deze uitspraak verliest de ACM wederom op fundamentele gronden een energierechtelijke zaak, nadat in september vorig jaar al haar boete voor Greenchoice bij het CBb onderuit ging. Ook toen oordeelde het CBb dat de ACM de wet te ver oprekte om tot het opleggen van een boete over te kunnen gaan.

Advies of bijstand nodig?

Ploum heeft een team Bestuurlijke boetes en een team Energie en kan u daarom goed bijstaan in procedures zoals de bovenstaande. Als u hier meer informatie over wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Frank Barendrecht of Stephan Sluijters.