• Nieuws

De oplossingen bij de Wet DBA: de eieren van Columbus?

12 juni 2017
Arbeidsrecht

De Wet DBA – waarvan de handhaving is opgeschort tot 2018 – heeft in de praktijk al de nodige paniek veroorzaakt. Opdrachtgevers en zzp’ers zijn onrustig, omdat zij niet weten wat hen te wachten staat. Op 22 mei 2017 is door de Tweede Kamer het rapport ‘Varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie‘ gepubliceerd, wat betrekking heeft op de onduidelijkheid die heerst omtrent de Wet DBA. In dit rapport worden tien mogelijke oplossingen voor de Wet DBA gegeven, met voor- en nadelen.

De tien mogelijke oplossingen

De tien mogelijke oplossingen die in het rapport worden geboden, luiden als volgt:

  1. Overgaan tot handhaving (de nuloptie);
  2. Het oordeel over de status van een arbeidsrelatie (OSA);
  3. Criteria voor het mogen gebruiken van een modelovereenkomst;
  4. Rechtsvermoeden voor het ontbreken van een dienstbetrekking;
  5. Nadere invulling van het criterium ‘persoonlijk verrichten van arbeid’;
  6. Fictieve dienstbetrekking met uitzondering voor ondernemers;
  7. Sectorale eis van arbeidsovereenkomst;
  8. Opt-out van de loonheffingen en de werknemersverzekeringen;
  9. Ondernemersverklaring;
  10. Gelijke beloning opdrachtnemers en werknemers.

Veel van de voorgaande varianten zijn erg complex om uit te voeren en kunnen bovendien niet altijd goed worden gehandhaafd. Omzeiling van criteria ligt op de loer en strategisch gedrag van de opdrachtgever kan worden uitgelokt. Het grootste probleem is dat de handhaving van deze mogelijkheden intensief en tijdrovend zal zijn. Ook zal niet altijd mogelijk zijn om vooraf te toetsen of sprake is van een dienstverband of niet. Bovendien is in veel gevallen discutabel of de mogelijkheiden wel verenigbaar zijn met de Europese regels omtrent de interne markt.

De eieren van Columbus?

De geboden mogelijkheden zijn verre van onproblematisch. Het is dan ook ten zeerste de vraag of één of meer van deze mogelijkheden kunnen worden bestempeld als de eieren van Columbus. De onderzoekers zelf hebben aangegeven geen voorkeur te geven aan een bepaalde mogelijkheid. Het is uiteindelijk aan het nieuwe kabinet om zich over deze kwestie te buigen. De tijd zal leren of de Wet DBA hiermee tot een succes kan worden gemaakt. Het kameroverleg over de wet is in ieder geval uitgesteld tot 29 juni 2017.

Vragen over de inhuur van zzp’ers en overeenkomsten van opdracht? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap.

Dit artikel is geschreven door Yente Bijloo.