• Nieuws

Nieuwe clausules voor aannemingsovereenkomsten in tijden van de coronacrisis

26 maart 2020
Bouwrecht - Corona (COVID-19) Helpdesk - Bouw en Vastgoed

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heeft op 26 maart vier nieuwe clausules gepresenteerd die aannemers kunnen gebruiken in aannemingsovereenkomsten die in deze tijd van de coronacrisis met opdrachtgevers gesloten worden. Op 1 april is een vijfde clausule toegevoegd.

De rode draad in deze clausules is dat Bouwend Nederland van mening is dat indien een opdrachtgever en een aannemer onder de huidige onzekere omstandigheden een aannemingsovereenkomst sluiten, het redelijk is dat die opdrachtgever aan de opdrachtnemer eventuele extra kosten vergoedt en hem de benodigde extra tijd gunt om dat werk te kunnen uitvoeren.

De clausules van Bouwend Nederland zijn via deze link te downloaden.

Wilt u meer weten over de gevolgen van Covid-19 voor een lopend project of een project dat nog gestart moet worden, neem dan contact op met onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez. Voor vragen over (de gevolgen van) het coronavirus kunt u tevens contract opnemen met ons Corona (COVID-19) Helpdesk.