•  

Jacob Henriquez

Advocaat, partner

Jacob is gespecialiseerd in het bouwrecht en vastgoedrecht. Hij is betrokken bij een breed scala aan complexe bouw, vastgoed en infrastructuur gerelateerde kwesties.

Hij treedt op voor aannemers, private en publieke opdrachtgevers, installateurs, architecten en constructeurs. Jacob staat ook diverse bedrijven in het Rotterdamse havengebied bij.

Cliënten schakelen hem in omdat zij oplossingen aangereikt krijgen die hen in staat stellen verder te gaan met hun corebusiness. Dat doel is voor zijn aanpak leidend: een minnelijke regeling treffen waar het kan, doortastend procederen als het moet.

Jacob is een zeer ervaren en overtuigende procesadvocaat. Hij heeft zijn cliënten op succesvolle wijze bijgestaan in complexe procedures bij de rechter en in arbitrage, o.a. bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut en de International Court of Arbitration van het ICC.

Jacob heeft bovendien ervaring met het opstellen van (geïntegreerde) contracten in de GWW en B&U sectoren en met EPC en O&M contracten. Hij is recentelijk betrokken geweest bij de bouw van enkele datacenters (FIDIC, UAV-GC 2005) en industriële projecten in de Rotterdamse haven (FIDIC, D&B-contracten). Jacob heeft aantoonbare ervaring met de FIDIC contractmodellen.

Zijn adviezen en processtukken zijn bondig en worden in begrijpelijke taal geschreven. Cliënten waarderen hem om zijn scherpe juridische analyse, praktische werkwijze en resultaatgerichtheid.

Legal 500 (2018 Editie)

 • Jacob Henriquez wordt aanbevolen voor zijn expertise op het gebied van ‘Construction’.

Jacob heeft o.a. ervaring met:

 • Het voeren van een ICC arbitrage voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector over de beëindiging van een aannemingsovereenkomst gebaseerd op de FIDIC contractvoorwaarden;
 • Het voeren van meerdere kort geding procedures bij de rechtbank Rotterdam alsook een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector tegen een Luxemburgse aannemer over de tussentijdse beëindiging van een FIDIC Yellow Book contract;
 • Het optreden voor een Nederlandse aannemer in de railinfrastructuur tegen de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet in een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;
 • Het adviseren van een groot Brits advocatenkantoor over de contracten met de wederpartij met betrekking tot het project Thames Oil Port en over NAI arbitrage;
 • Beslaglegging op aandelen en het voeren van een kort geding bij de rechtbank Amsterdam voor een Duitse vastgoedbelegger met betrekking tot een groot vastgoedproject in Berlijn;
 • Het voeren van een kort geding procedure voor een Nederlands bedrijf op het gebied van technische dienstverlening in de (petro)chemische en energiesector tegen een Duits bedrijf. Het dispuut had betrekking op geothermische boringen en het vervoer van afvalstoffen;
 • Het optreden voor een groot bouwbedrijf in een geschil met een Afrikaanse Staat. Het geschil zag op de verbouwing van een ambassadegebouw in Den Haag en het in onvoltooide staat beëindigen van het werk;
 • Het adviseren van de huisadvocaat van een Staat uit het Midden-Oosten naar aanleiding van een conflict met de aannemer;
 • Het optreden voor het grootste bedrijf van Nederland in elektrotechniek en installatietechniek in een geschil met haar contractspartner. Het geschil betrof de opzegging van een duurovereenkomst door de contractspartij. De procedure is bij de rechtbank Noord-Holland gevoerd;
 • Rechtbankprocedure voor een marktleider op het gebied van vloerverwarming en vloerkoeling in een geschil met haar opdrachtgever over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst;
 • Verschillende arbitrages over gebreken aan het werk, stilstand en vertraging, meer- en minderwerk vorderingen en schade, o.a. met betrekking tot commercieel vastgoed en woningbouwprojecten;
 • Het optreden voor diverse gemeenten in geschillen met baggeraars op grond van UAV contracten voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. De procedures zijn gevoerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Opleidingen

 • Grotius Academie specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
 • Master International Commercial Law (University of Glasgow, cum laude – 2008)
 • Master Nederlands recht (Tilburg University – 2007)

Nevenfuncties en lidmaatschappen

 • Docent bij het Instituut voor Bouwrecht
 • Docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk
 • Vaste annotator Tijdschrift Bouwrecht (Kluwer)
 • Lid redactieraad ‘Construction Law International’
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • Lid van de IBA commissie ‘International Construction Projects’
 • Lid van de Construction Committee van de Dutch Arbitration Association (DAA)
 • Lid van de General Council van de University of Glasgow
 • Lid Nederlands Arbitrage Instituut

Publicaties (Boeken)

 • (Eind)redacteur van het boek ‘Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw’ (Instituut voor Bouwrecht, 2016);
 • Medeauteur van het boek ‘Garanties in de Rechtspraktijk’ (Kluwer, 2015).

Publicaties (Artikelen en Annotaties) 

 • Annotatie bij RvA 16 februari 2018, no. 35.734 ‘De reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer onder de UAV-GC 2005’ (TBR 2018/109);
 • Artikel: ‘De FIDIC Rainbow Suite 2017 – een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de general conditions van de Red, Yellow en Silver Book’ (TBR 2018/103);
 • Annotatie bij RvA 27 oktober 2017, no. 33.169 ‘Sprake van een risicovol ontwerp? Schending van de contractuele waarschuwingsplicht door Aanneemster’ (BR 2018/15);
 • Artikel: ‘Going Dutch: the Netherlands as an attractive litigation forum for international disputes in the English language’ IBA International Litigation Newsletter (april 2017);
 • Artikel ‘HR Cattier/Waanders: een onderbelicht fundament voor de waarschuwingsplicht van de opdrachtgever?’ AvdR Magazine (januari 2017);
 • Annotatie bij RvA 14 april 2016, nr. 72.020 ‘Uitleg van een depotregeling uit een koop-/aannemingsovereenkomst’, (BR 2016/64);

Bekijk hier meer publicaties (artikelen en annotaties) van Jacob.