Advocaat, Partner

Jacob Henriquez

Specialisatie

Jacob Henriquez FCIArb heeft zich gespecialiseerd in het bouwrechtvastgoedrecht en burgerlijk procesrecht (nationale en internationale arbitrage en procedures bij de overheidsrechter). Zijn expertise bestrijkt complexe bouw, vastgoed en infrastructuur projecten.
 

Contracten voor bouw en infrastructuur

Jacob begeleidt zijn cliënten bij het opstellen en uitonderhandelen van complexe aannemingsovereenkomsten (o.a. D&B, DBM, DBMO en FIDIC) en adviseert hen daarbij tevens over geschikte samenwerkingsvormen en de allocatie van projectspecifieke ontwerp- en uitvoeringsrisico’s.

Hij heeft daarnaast Nederlandse en buitenlandse cliënten bijgestaan die betrokken waren bij duurzame energieprojecten in Nederland en in het buitenland (bijv. de aanleg van zonneparken, het onderhoud van windparken op zee) en heeft in dat kader EPC en O&M contracten opgesteld en beoordeeld. Andere buitenlandse bouwprojecten waarin hij zijn cliënten heeft begeleid bevinden zich in Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Tijdens de uitvoering en na oplevering van een project ondersteunt Jacob zijn cliënten onder meer bij discussies over vertraging en vertragingsschade, gebreken aan het werk en meerwerkclaims. Zijn proactieve, strategische aanpak resoneert bij zijn cliënten en leidt tot successen.

(Inter)nationale geschillen en arbitrage

Jacob is een ervaren en overtuigende procesadvocaat die voor zijn cliënten door het vuur gaat. Hij is samen met zijn team toegewijd om de hoogste kwaliteit te leveren en werkt volgens een heldere strategie toe naar een succesvolle beslechting van het geschil.

Hij heeft zijn cliënten op succesvolle wijze bijgestaan in complexe en omvangrijke geschillen bij de overheidsrechter en kan daarnaast bogen op jarenlange ervaring in arbitrage bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA), het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), de International Court of Arbitration van het ICC en de London Court of International Arbitration (LCIA).

Als lid van (internationale) Dispute Boards helpt hij de betrokkenen bij bouwprojecten om geschillen tijdens de uitvoering en na oplevering van het werk op te lossen.

FIDIC expertise

Jacob heeft zich in de loop van zijn carrière ook toegelegd op de FIDIC contractmodellen voor internationale bouwprojecten. Niet alleen heeft hij hierover geprocedeerd (nationaal en internationaal), maar hij heeft ook een track-record als het gaat om het opstellen en uitonderhandelen van FIDIC contractmodellen.

Zijn publicaties over FIDIC contracten in toonaangevende juridische vakbladen (zoals Tijdschrift voor Bouwrecht en Construction Law International) onderstrepen zijn expertise op dit gebied. Jacob heeft de FIDIC Summer School aan de King’s College Londen met succes afgerond.

Download CV

Legal 500 testimonials

“Exceptional knowledge of FIDIC combined with an honest and independent point of view on legal disputes makes Ploum, and Jacob Henriquez in specific, an excellent law firm and lawyer. The responses were very quick and accurate. Besides an honest and independent point of view we also received proposals for reactions taking into account our interest even if this results in no further activity for the law firm.” - Legal500 EMEA 2024

“I have worked mostly with Jacob Henriquez and only indirect with his team. I valued extremely the availability and reliability of Jacob delivering what he promised, no matter how tight was the timeline. I have considered Jacob as part of my team and as contributor to the success factor of our project.” - Legal500 EMEA 2024

“The Construction practice of Ploum has the knowledge and knowhow to support in national and international construction contracts in the different stages of construction. From pre-tender to maintain issues, Ploum is able to support. What makes Ploum stand out from other firms is their pro-active approach and understanding what kind of support a company needs, depending on the case.” - Legal500 EMEA 2024

“I mostly work with Jacob Henriquez. He’s a very proactive lawyer with outstanding knowledge of the law and the construction world. He supports me with national and international cases, which makes him versatile and I can use his support in very different cases. In case he isn’t able to support, then his team is a very good back up” - Legal500 EMEA 2024

“The approachable people, practical directions and adequate predictions of potential outcomes, makes it working with Ploum very satisfying. The people at Ploum are easy going and friendly in contact, but spot on and sharp in disputes.” - Legal500 EMEA 2024

“Easy going, low entrance level in reaching out to Ploum. Jacob Henriquez is a very nice and knowledgeable person that remains calm in many different circumstances. His experience in resolving legal matters was very much appreciated in our dedicated case. Despite his experience and professionalism, Jacob remains empathic. Much appreciated that he shows his own feeling there as well.” - Legal500 EMEA 2024

The Legal 500 EMEA recommended lawyer 

Representatieve zaken (recent):

 • Het adviseren van een Renewable Energy bedrijf bij een (opleverings)geschil met een Duitse producent van windturbines;
 • Het adviseren van de grootste producent van plantaardige voedingsmiddelen met betrekking tot een bouwteam en aannemingsovereenkomst voor een project in Nederland;
 • Het adviseren van Gate terminal bij de investering van 350 miljoen euro in een nieuwe LNG-tank van 180.000 m3 en alle bijbehorende (FIDIC) bouwovereenkomsten;
 • Het adviseren van een grote aannemer in een geschil met een internationale, multilaterale organisatie over het nieuwe hoofdkantoor in Nederland (FIDIC Red Book 1999);
 • Lid van een internationale Dispute Board ten behoeve van de beslechting van een geschil omtrent een offshore project in de Noordzee (claimwaarde EUR 90 miljoen). Het betrof een project op basis van een FIDIC contractmodel (FIDIC Yellow Book 1999);
 • Het bijstaan van een van de grootste Nederlandse aannemers in een internationale arbitrage (LCIA) gerelateerd aan een infrastructuurproject in Riyadh, Saudi Arabië;
 • Het adviseren van een Nederlandse aannemer over een Design Build Operate overeenkomst in Saudi Arabië (NEOM city);
 • Het optreden als lead counsel voor een Nederlandse tankterminal tegen een Luxemburgse aannemer in een internationale arbitrage (ICC Court of International Arbitration) over de beëindiging van een FIDIC Yellow Book 1999 contract;
 • Het adviseren van een Nederlandse offshore windpark over een Technical Operation Management overeenkomst (FIDIC White Book 2017) en een Maintenance overeenkomst voor 36 windturbinegeneratoren;
 • Het adviseren van een LNG terminal op de Maasvlakte in Rotterdam over een EPC contract en overige aannemingsovereenkomst in het kader van de uitbreiding van haar capaciteit op de site;
 • Het bijstaan van een Duitse multinational in een geschil over een bouwproject in de Verenigde Arabische Emiraten;
 • Het voeren van een ICC arbitrage voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector over de beëindiging van een aannemingsovereenkomst gebaseerd op de FIDIC Yellow Book 1999 contractvoorwaarden;
 • Het voeren van meerdere kort geding procedures bij de rechtbank Rotterdam alsook een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector tegen een Luxemburgse aannemer over de tussentijdse beëindiging van een FIDIC Yellow Book contract;
 • Het optreden als lead counsel voor een Engelse barrister in een internationale arbitrage over een infrastructuurproject in Oost-Afrika;
 • Het optreden als Nederlandse co-counsel voor een Nederlands bedrijf in de spoorwegindustrie tegen een Belgisch bedrijf dat spoorweginfrastructuur beheert in een kort geding bij de Raad van Arbitrage voor de bouw over verstrekte bankgaranties;
 • Het optreden als lead counsel voor een grote Nederlandse bouwonderneming in een geschil met een Afrikaanse staat (succesvolle onderhandelingen). Het geschil betrof de renovatie van de ambassadegebouwen van de Afrikaanse staat in Den Haag;
 • Het adviseren van een groot Brits advocatenkantoor over de contractuele voorwaarden tussen haar cliënt en een andere partij in verband met een geschil over een oliehaventerminal en NAI-arbitrage in Nederland.

Opleiding

 • Diploma in International Commercial Arbitration (CIArb London – 2022);
 • FIDIC Summer School (King’s College London – 2022);
 • Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (VU Amsterdam – 2019);
 • Grotius Academie specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht (2014);
 • Master International Commercial Law (University of Glasgow, cum laude – 2008);
 • Master Nederlands recht (Tilburg University, met genoegen – 2007);
 • Bachelor Nederlands recht (Tilburg University – 2006).

Nevenfuncties en lidmaatschappen

 • Lid van de Dispute Resolution Board Foundation (VS);
 • Fellow van het Chartered Institute of Arbitrators (London);
 • Gastdocent Contracting Engineering Projects aan TIAS School for Business and Society;
 • Gastdocent voor het vak International Construction Law and Dispute Resolution (University of East Anglia, Engeland);
 • Lid van de IBA commissie ‘International Construction Projects’;
 • Lid redactieraad tijdschrift ‘Construction Law International’ (CLInt);
 • Lid Nederlands Arbitrage Instituut (NAI);
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A);
 • Vaste annotator Tijdschrift Bouwrecht (Wolters Kluwer);
 • Lid van de General Council van de University of Glasgow.

Boeken

 • Auteur van het boek ‘Aanneming van (bouw)werken. Een korte introductie’ (Boom juridisch, 2020, herdruk verwacht in 2024);
 • (Eind)redacteur van het boek ‘Procederen bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (2e herziene druk)’ (Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2023);
 • Medeauteur van het boek ‘Garanties in de Rechtspraktijk’ (Kluwer, 2015).

Publicaties
​​​​

 • Artikel: ‘De FIDIC Short Form of Contract. Actualisering van en beschouwingen over toepasbaarheid van deze modelovereenkomst en algemene voorwaarden in Nederlandse design & build projecten’ (TBR 2024/53). 
 • Artikel: ‘Risicoverdeling bij complexe bouwprojecten. James Carville, Max Abrahamson en de mislukte aanbesteding van de Van Brienenoordbrug’ (TBR 2024/40); 
 • Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 19 september 2023 (ECLI:NL:GHSHE:2023:2984), ‘Niet nakoming, omzetting ex art. 6:87 BW, (peildatum) begroting van de vervangende schadevergoeding’, (BR 2024/6);
 • Boekbespreking van ‘Contracts for construction and engineering projects’ (2e editie) door Donald Charrett (TBR 2023/30);
 • Annotatie bij Hoge Raad 1 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:989), 'Aannemingsovereenkomst, meerwerk. Is voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW vereist dat opdrachtgever inzicht had in omvang van prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten? Art. 7:752 BW in geval van meerwerk.' (BR 2022/73);
 • Annotatie bij RvA 17 juni 2021, nr. 36.968, ‘Ontbinding overeenkomst gevorderd door opdrachtgevers. Conversie door arbiter.’ (BR 2021/86);
 • Annotatie bij RvA 17 november 2020, no. 36.886 ‘De toerekening van kennis aan een aannemer als rechtspersoon en de bekendheidsuitzondering uit Geurtzen/Kampstaal’ (BR 2021/46);
 • Artikel: ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling uit art. 7:758 lid 4 BW. Aandachtspunten voor de praktijk’ (TBR 2020/80);
 • Artikel: ‘De FIDIC Golden Principles in het (internationaal) bouwcontractenrecht: is goede raad goud waard?’ (TBR 2020/18);
 • Annotatie bij Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 7 mei 2018 (ECLI:NL:OGEAC:2018:79) ‘Dispute Adjudication Board als onderdeel geschillenregeling’ (TBR 2019/24);
 • Annotatie bij RvA 21 november 2018, no. 36.120 ‘Aansprakelijkheid voor het betonmengsel. Schending waarschuwingsplicht’ (BR 2019/16);
 • Annotatie bij RvA 16 februari 2018, no. 35.734 ‘De reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer onder de UAV-GC 2005’ (TBR 2018/109);
 • Artikel: ‘De FIDIC Rainbow Suite 2017 – een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de general conditions van de Red, Yellow en Silver Book’ (TBR 2018/103);
 • Annotatie bij RvA 27 oktober 2017, no. 33.169 ‘Sprake van een risicovol ontwerp? Schending van de contractuele waarschuwingsplicht door Aanneemster’ (BR 2018/15);
 • Artikel: ‘Going Dutch: the Netherlands as an attractive litigation forum for international disputes in the English language’ IBA International Litigation Newsletter (april 2017);
 • Artikel: HR Cattier/Waanders: een onderbelicht fundament voor de waarschuwingsplicht van de opdrachtgever? AvdR Magazine (januari 2017);
 • Annotatie bij RvA 14 april 2016, nr. 72.020 ‘Uitleg van een depotregeling uit een koop-/aannemingsovereenkomst’ (BR 2016/64).

Bekijk hier meer publicaties (artikelen en annotaties) van Jacob.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Jacob Henriquez heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht: sub rechtsgebied bouwrecht; en
 • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied arbitrage, sub rechtsgebied beslag-en executierecht en sub rechtsgebied litigation.

Op grond van deze registratie is Jacob Henriquez verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Track recordMet uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.