•  

Martijn Poulus

Advocaat

Martijn is werkzaam als advocaat op de sectie intellectuele eigendom.

Specialisatie: IE-, reclame- en privacyrecht

Martijn is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over intellectuele-eigendomsrechten (met name merken- en auteursrecht), (online) marketing- en reclamerecht en privacy- en gegevensbeschermingsrecht (inclusief e-privacyrecht en portretrecht).

Achtergrond

Martijn heeft in 2016 de master Informatierecht afgerond aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam. Ook volgde hij vakken over technologie en het recht aan de Masaryk-Universiteit in Brno (Tsjechië) en de Universiteit Utrecht. Naast zijn werk als advocaat publiceert en doceert Martijn regelmatig, met name over de regulering van (nieuwe) technologie en het internet.

Ook geeft Martijn geregeld les over de basisbeginselen van het recht aan kinderen, in het kader van de projecten IMC Basis en IMC Weekendschool.

Lidmaatschappen

  • Vereniging Privacy Recht (VPR)
  • Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)

Publicaties