• Nieuws

Forse uitbreiding ketenaansprakelijkheid

02 juni 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Per 1 juli 2015 wordt de bestaande ketenaansprakelijkheid – te weten de inlenersaansprakelijkheid in de uitzendsector – aanzienlijk uitgebreid.

Concrete gevolgen voor de praktijk

De Wet aanpak schijnconstructies (op 2 juni 2015 aangenomen door de Eerste Kamer) breidt de ketenaansprakelijkheid bij uitbesteding van werk uit. Dit geldt niet alleen voor uitbesteding van werk in de bouwsector maar bijvoorbeeld ook in geval van werkzaamheden zoals catering en schoonmaak. Alle opdrachtgevers kunnen hier dus mee te maken krijgen. De opdrachtgever is naast de werkgever hoofdelijke (volledig) aansprakelijk voor loon van de werknemer die ten behoeve van deze opdracht is ingezet. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor ‘hogere opdrachtgever(s)’.

Wanneer de vordering van de arbeidskracht tot betaling van het verschuldigde loon bij zijn werkgever en / of de opdrachtgever van de werkgever niet slaagt, kan deze arbeidskracht de eerstvolgende schakel in de keten aanspreken. De eerstvolgende schakel is de opdrachtgever van de opdrachtgever van de werkgever.

Voorkomen van aansprakelijkheid

Een opdrachtgever is niet aansprakelijk indien geen sprake is van een verwijt aan het adres van de opdrachtgever. Er zal eerder sprake zijn van een verwijt indien het gaat om een grote opdrachtgever en een grote en / of langdurige opdracht.

Om verwijtbaarheid te voorkomen kan een opdrachtgever het volgende doen:

  • Een keurmerk aanvragen, dit bestaat nog niet maar zal in de toekomst worden ontwikkeld.
  • Bij elke opdracht checken of het onder de aangeboden prijs realistisch is dat het loon kan worden uitbetaald.
  • In de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk opnemen dat de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd en dat wordt meegewerkt aan audits hieromtrent.
  • In de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk een procedure opnemen die van toepassing is zodra misstanden aan de orde zijn.
  • Proactief optreden bij misstanden.

Overgangsrecht

De oude inlenersaansprakelijkheid voor minimumloon en minimumvakantiebijslag voor uitzendkrachten vervalt. De vrijwaring voor deze inlenersaansprakelijkheid blijft echter nog een half jaar na 1 juli 2015 in stand. Een uitzendkracht zal daardoor tijdens deze overgangsperiode een beroep kunnen blijven doen op de huidige inlenersaansprakelijkheid.

In verband met de rechtszekerheid is besloten dat het niet wenselijk is om de ketenaansprakelijkheid te laten gelden voor het loon dat verschuldigd is over een tijdvak voor 1 juli 2015.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel