• Nieuws

Reeks regeerakkoord #5: de zieke werknemer

06 december 2017
Arbeidsrecht

Reeks Regeerakkoord: de zieke werknemer

In dit verdiepende artikel over het regeerakkoord zoomen wij in op de zieke werknemer. Het kabinet heeft plannen om zowel de loondoorbetaling bij ziekte als de re-integratie inspanningen aan te passen. Welke punten zijn voor u van belang?

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers uit andere landen weten vaak niet wat ze horen: in Nederland heeft een zieke werknemer gedurende 104 weken (2 jaar) recht op loondoorbetaling bij ziekte. In andere landen is dat veel lager. In Nederland gingen al langer stemmen op om deze termijn aan te passen, omdat vooral kleinere werkgevers gebukt kunnen gaan onder de zware financiële verplichtingen die een zieke werknemer meebrengt.

Terug naar 1 jaar

Het kabinet is van plan om kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te ontzien en voor hen de periode van loondoorbetaling te verkorten naar één jaar. Gedurende het tweede ziektejaar neemt het UWV dan de loonbetaling en de re-integratieverplichtingen over. Daar staat een uniforme premie voor kleine werkgevers tegenover. Het opzegverbod bij ziekte blijft wel gedurende de volledige 2 jaar ziekte gelden.

Loonsanctie

Een ander aspect dat het kabinet wil aanpakken, is de loonsanctie. Nu kan het UWV elke werkgever veroordelen tot maximaal één extra jaar loondoorbetaling bij ziekte indien de re-integratieverplichtingen niet, niet volledig of niet juist zijn nagekomen. In de toekomst moet dit anders worden.

De werkgever die eigenrisicodrager is, zou in de toekomst geen loonsanctie meer kunnen krijgen. Reden hiervoor is dat eigenrisicodragers instroom in de WIA toch al zoveel mogelijk willen voorkomen, omdat zij de kosten hiervoor zelf dienen te dragen. De regering gaat er dus van uit dat eigenrisicodragers in het algemeen voldoende re-integratieinspanningen verrichten om de werknemer weer terug te laten keren in zijn of haar functie.

Werknemers die geen eigenrisicodrager zijn, kunnen in de toekomst een tussentijds oordeel vragen aan het UWV. Het UWV beoordeelt dan of de voorgenomen re-integratieinspanningen voldoende zijn. Is dit het geval en vindt de re-integratie plaats conform het door het  UWV beoordeelde plan, dan kan aan het eind van de rit geen loonsanctie meer worden opgelegd.

Transitievergoeding

Ook zijn er plannen om de transitievergoeding van een werknemer die uit dienst gaat wegens langdurige ziekte te compenseren. Meer daarover leest u in onze update over de transitievergoeding.

Vervolg

Loondoorbetaling bij ziekte is een complex onderwerp. Met name de invoering van een premie voor kleine werkgevers en de verschuiving van re-integratieverplichtingen van kleine werkgevers naar het UWV is naar verwachting een langdurig en ingewikkeld traject. Het is dus nog maar afwachten of bovenstaande aanpassingen ook echt (in deze vorm) worden doorgevoerd.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over al deze wijzigingen. Meer weten over de transitievergoeding of andere ontslagvergoedingen? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

Meer lezen over het regeerakkoord? Bekijk dan onze artikelen over het versoepelde ontslagrecht, flexwerk, de transitievergoeding en de zzp’er.

Download Regeerakkoord