• Nieuws

WWZ: ‘Je bent zo oud als je je voelt’

22 maart 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De WWZ heeft een aantal wijzigingen teweeggebracht voor de oudere werknemer, zoals het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, het vervallen van de preventieve ontslagtoets en de premiekorting. In deze update de nieuwe maatregelen op een rij.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ bevat diverse maatregelen gericht op het in dienst houden of nemen AOW-gerechtigde werknemers, zoals:

  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer is in alle gevallen 1 maand;
  • De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte is verkort van 2 jaar naar 13 weken;
  • Lichtere re-integratiemaatregelen tijdens ziekte;
  • Een afwijkende ketenregeling (6 arbeidsovereenkomsten binnen 48 maanden).

Geen preventieve ontslagtoets

Werkgevers hebben niet langer toestemming van het UWV nodig om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen.

Transitievergoeding

Een van de doelstellingen van de WWZ was ook het eerlijker, sneller, eenvoudiger en goedkoper maken van het ontslagrecht. Als een werkgever vóór de invoering van de WWZ (op 1 juli 2015) een oudere werknemer met een lang dienstverband wenste te ontslaan, kwam dat via de zogeheten kantonrechtersformule vaak neer op een relatief hoge beëindigingsvergoeding. Onder de WWZ is dat niet langer het geval. Voor ieder half dienstjaar is slechts 1/6e maandsalaris verschuldigd, zonder weging van het aantal dienstjaren naarmate de werknemer ouder is.

Tot 1 januari 2020 wordt wel nog rekening gehouden met oudere werknemers: bij werknemers van 50 jaar of ouder die 10 jaar of langer in dienst zijn, geldt een transitievergoeding van 1/2e maandsalaris per half dienstjaar. Als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd, is in het geheel geen transitievergoeding verschuldigd.

Voorzetting voor bepaalde tijd na bereiken pensioenrechtigde leeftijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen zes maanden op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgt, eindigt niet van rechtswege, maar moet rechtsgeldig worden opgezegd. In veel gevallen is dan toestemming van het UWV nodig of moet ontbinding worden gevraagd bij de kantonrechter. Dit beperkte de mogelijkheden om tijdelijk door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Tegenwoordig geldt deze regel echter niet ingeval een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op basis van een zogeheten pensioenontslagbeding van rechtswege is geëindigd en vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand is gekomen. Die tweede arbeidsovereenkomst – voor bepaalde tijd – eindigt wel van rechtswege en voorafgaande opzegging is niet vereist.

Premiekorting

Per 1 januari 2016 ontvangen werkgevers korting op hun WIA/WAO en WW-premies indien zij een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst nemen.

Advies

Omdat er in de positie van oudere werknemers veel is gewijzigd en een aantal ingewikkelde overgangsregelingen gelden, is het van belang (tijdig) juridisch advies in te winnen teneinde (nare) verrassingen achteraf te voorkomen.

 

Meer weten over de WWZ? Kijk op ploumoverarbeid.nl.