• Nieuws

Wmo en aanbesteding 2015

01 oktober 2014
Zorg

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 meer dan voorheen verantwoordelijk voor het inkopen van verschillende soorten zorg voor hun inwoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) vormt mede het wettelijk kader voor de inkoop van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en dagbesteding voor ouderen en gehandicapten. Gemeenten hebben de taak om de beste zorg in te kopen voor een goede prijs. Over het inkoopproces onder de Wmo ontstaan veel vragen bij zowel Gemeenten als zorgaanbieders, ook vanwege de omstandigheid dat dit nieuwe proces aan zorgaanbieders kansen biedt om te innoveren, samen te werken en nieuwe diensten en producten aan te bieden.

Zorgaanbieders hebben in het nieuwe speelveld veelal behoefte aan samenwerking bij het inschrijven op Wmo-aanbestedingen. De Mededingingswet kadert en begrenst echter de mogelijkheden van samenwerking. Ploum adviseert de zorgaanbieders over de vraag welke vorm(en) van samenwerking is (zijn) toegestaan.

Daarnaast is bij elke wijze van inkoop de gemeente gehouden aan het wettelijk kader (naast de Wmo ook de Aanbestedingswet) en de eigen spelregels als vervat in de verschillende aanbestedingsdocumenten.
Download artikel  

De advocaten van Ploum hebben ruime ervaring op het gebied van mededingings,- en aanbestedingsrecht. Wij zijn graag bereid zorgaanbieders te adviseren over het toepassen en doorlopen van het Wmo-inkoopproces en met u na te gaan of er sprake is van verboden afspraken, een juiste inkoopproces en de verschillende rechten en verplichtingen van partijen hierbij.

U kunt daartoe contact opnemen met Michel Jacobs, Frank Barendrecht, Dennis Zieren en Leyla Bozkurt.

Meer informatie

Michel Jacobs

M +31 6 2248 1779
E m.jacobs@ploum.nl

Print dit artikel