• Nieuws

Wijzigingen Mijnbouwwet en Boek 6 BW

27 maart 2017
Energie

Op 20 december 2016 zijn door de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aangenomen, welke belangrijke wijzigingen hebben doorgevoerd in de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De betreffende wetten zijn op 30 december 2016 in het Staatsblad gepubliceerd en inmiddels in werking getreden. In deze bijdrage ga ik kort in op de belangrijkste wijzigingen in de Mijnbouwwet en in boek 6 BW.

Dit artikel is geschreven door Stephan Sluijters en Marieke Groenendijk.