• Nieuws

Wijzigingen Aanbestedingswet op komst

21 december 2015
Aanbestedingsrecht

Op 11 februari 2014 heeft de Raad van Ministers twee nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen aangenomen ter vervanging van Richtlijn 2004/17 (nutssectoren) en Richtlijn 2004/18 (klassieke sectoren) en een derde nieuwe richtlijn aangenomen (concessies):

Deze richtlijnen moeten uiterlijk op 18 april 2016 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Aanbestedingswet. Indien dit de Nederlandse wetgever niet lukt, zullen de bepalingen in de richtlijnen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en waar particulieren rechten aan kunnen ontlenen vanaf deze datum directe werking hebben. De Nederlandse wetgever heeft op 3 april 2015 een conceptwetsvoorstel gepubliceerd tot wijziging van de Aanbestedingswet ter implementatie van de richtlijnen. Het wetsvoorstel is op 29 oktober 2015 samen met het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de minister van Economische Zaken (nader rapport) ingediend bij de Tweede Kamer.

Vanaf – uiterlijk 18 april – 2016 komen er, met andere woorden, de nodige wijzigingen aan op het gebied van het aanbestedingsrecht. In dit artikel zullen de belangrijkste en meest opvallende wijzigingen als opgenomen in het conceptwetsvoorstel worden besproken. Het conceptwetsvoorstel kan in de uiteindelijke vorm uiteraard nog gewijzigd worden.

Lees het volledige artikel