• Nieuws

Wijziging van de Warmtewet: wat verandert er?

03 augustus 2017
Energie

Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (het “Voorstel”) werd op 22 mei 2017 door de Minister van Economische Zaken (de “Minister”) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Voorstel is het antwoord op de (kritische) bevindingen uit de vervroegde evaluatie van de Warmtewet. Hieruit volgt onder meer dat verbruikers (nog) niet het vertrouwen lijken te hebben in collectieve warmtelevering als alternatief voor aardgas en dat diverse (markt)partijen allerlei knelpunten signaleren in de huidige wet- en regelgeving.

Het Voorstel beoogt enerzijds om in de praktijk ervaren knelpunten weg te nemen (onder meer door de uitgangspunten van de huidige Warmtewet te verbeteren en te verduidelijken), en anderzijds om de regelgeving beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie (bijvoorbeeld in de tariefstelling). Het is de bedoeling om zo meer vertrouwen te creëren in collectieve warmtelevering als alternatief voor aardgas. Het Voorstel is (vanwege de aankondiging van een nota van wijziging) niet “controversieel” verklaard, hetgeen betekent dat het demissionair kabinet Rutte II het Voorstel nog zal behandelen.

In dit artikel vindt u een selectie van de wijzigingen zoals opgenomen in het Voorstel ten opzichte van de huidige Warmtewet.

Dit artikel is geschreven door Deborah Nizamoeddin en Annelisa Wibier