• Nieuws

Wijziging afspiegelingsbeginsel per 1 april 2014

09 mei 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Indien een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen meerdere arbeidsovereenkomsten wenst te beëindigen, dient hij bij de selectie het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Bij het afspiegelingsbeginsel worden de werknemers ingedeeld in categorieën uitwisselbare functies en vervolgens binnen de voor hen geldende categorie in leeftijdsgroepen ( < 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder). Per leeftijdscategorie wordt dan vervolgens de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

Per 1 april jl. is het afspiegelingsbeginsel gewijzigd. Vanaf nu komen AOW-ers als eersten voor ontslag in aanmerking. Indien er meerdere AOW-gerechtigden werkzaam zijn, worden de AOW-ers met het kortste dienstverband als eersten voor ontslag in aanmerking gebracht. Nadien wordt dan het afspiegelingsbeginsel toegepast. Bovendien is in het Ontslagbesluit de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder gewijzigd in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Deze wijziging van het afspiegelingsbeginsel is bedoeld om te voorkomen dat AOW-gerechtigde werknemers binnen de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder, die nog zijn aangewezen op inkomen uit arbeid, “verdringen”.

Op voor 1 april jl. ingediende en nog lopende ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden nog de “oude” afspiegelingsregels toegepast.

 

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl