• Nieuws

Whatsappende werknemer moet 1500 euro loon terugbetalen

07 november 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Een werknemer die veelvuldig gebruik maakte van Whatsapp tijdens werktijd, moet € 1.500,- loon terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Dat oordeelde de kantonrechter Tilburg afgelopen maand.

De feiten van de zaak

De werknemer was werkzaam als projectmanager. Werkgever had hem hiervoor een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. In het bedrijfsreglement was opgenomen dat de werknemer incidenteel en beperkt gebruik mocht maken van elektronische communicatiemiddelen voor persoonlijke doeleinden. Hierbij dienden de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.

In 2015 gingen werkgever en werknemer uit elkaar, waarbij zij overeen kwamen dat de openstaande verlofuren zouden worden uitbetaald. De werkgever heeft dit echter niet gedaan, ondanks herhaalde verzoeken van de werknemer. De werknemer vordert daarom uitbetaling van € 5.082,97 aan verlofuren bij de rechter.

Het verweer van de werkgever

De werkgever verweert zich en stelt dat zij schade mag verrekenen met de vordering van de werknemer. Deze schade bestaat uit onverschuldigd betaald loon. De werkgever heeft op de telefoon van de zaak namelijk een enorme hoeveelheid Whatsappberichten aangetroffen, die werknemer heeft verstuurd tijdens werktijd. Dit waren geen zakelijke berichten, maar uitgebreide liefdesverklaringen aan verschillende dames. Alleen tussen juli 2014 en januari 2015 heeft de werknemer al 1255 berichten gestuurd. Duidelijk is dat hij door het versturen en ontvangen van dergelijke liefdesberichten niet heeft gewerkt en daarom onterecht loon heeft genoten.

De uitspraak van de rechter

De rechter honoreert het verweer van de werkgever. Door Whatsapp veelvuldig te gebruiken voor privédoeleinden tijdens werktijd, zonder dat dit noodzakelijk is en zonder instemming van de werkgever, heeft de werknemer het bedrijfsreglement overtreden. Hij heeft tijdens het whatsappen niet gewerkt en daarom ook geen recht op loon. Gezien de aard van de berichten schat de kantonrechter de tijd die gemoeid is met ieder whatsappbericht op 2,5 à 3 minuten. De kantonrechter vermenigvuldigt dit met de 1255 whatsappberichten, wat afgerond neerkomt op € 1.500,- loon dat ten onrechte is betaald. Dit bedrag komt dan ook in mindering op de uitbetaling van de verlofuren.

Conclusie

Een werkgever moet in zekere mate toestaan dat werknemers ook privéactiviteiten ondernemen tijdens de werktijd, zoals mailtjes of telefoontjes. Daar zitten echter wel grenzen aan en het versturen van honderden liefdesverklaringen via Whatsapp valt daar blijkens deze uitspraak duidelijk niet onder. Werkgevers doen er verstandig aan om in de arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement duidelijk te maken wat de grenzen aan de privé-activiteiten zijn. Hierdoor kunnen aan excessief privégebruik van telefoon, e-mail, Whatsapp of andere middelen tijdens werktijd consequenties worden verbonden.

Meer weten? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap.