• Nieuws

Wetswijziging Wet bescherming persoonsgegevens 1 januari 2016 van kracht

13 juli 2015
IT-conflict -

Al enige tijd is bekend dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) binnenkort zal worden gewijzigd, waarmee er een meldplicht voor datalekken wordt geïntroduceerd en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een ruimere boetebevoegdheid krijgt.

Inmiddels heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie officieel bekendgemaakt dat deze wijzigingen per 1 januari 2016 in werking zullen treden – een datum die al vaker werd genoemd.

Concreet betekent dit dat vanaf die datum bepaalde datalekken moeten worden gemeld bij het CBP, en in sommige gevallen ook bij de betrokkenen. Ook betekent dit dat een schending van deze meldingsplicht, alsmede een schending van andere bepalingen uit de Wbp, kunnen worden gesanctioneerd met (zeer) hoge boetes. Lees ons eerdere artikel met nadere informatie over de wetswijziging.

Door deze wetswijzigingen is het voor professionele organisaties van nog groter belang om op een zorgvuldige en correcte wijze om te gaan met persoonsgegevens. Ook is het raadzaam om plannen gereed te hebben waarin is uitgewerkt hoe er moet worden gehandeld in geval van een datalek. Het IT-en privacy team van Ploum kan u hierbij adviseren en verder helpen. Voor vragen hierover, neem contact op met het IT- en privacy team van Ploum.