• Nieuws

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen uitgesteld

24 april 2020
Bouwrecht - Vastgoed

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) is uitgesteld en treedt niet langer op 1 januari 2021 in werking. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer daarover op 17 april 2020.

Eerder deze maand werd bekend gemaakt dat de Omgevingswet de beoogde datum voor inwerkingtreding, 1 januari 2021, niet zou halen. Volgens minister Ollongren is vanwege het uitstel van de Omgevingswet het niet mogelijk om de Wkb op 1 januari 2021 inwerking te laten treden.

Minister Ollongren streeft ernaar om vóór de zomer van 2020 een definitieve invoeringsdatum van de Wkb bekend te maken. De voorbereidende activiteiten door het kabinet gaan in de komende periode gewoon door, zoals de werkzaamheden rondom de instelling van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging voor het bouwen.

De brief van minister Ollongren van 17 april 2020 is via deze link te raadplegen.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de Wkb, stel ze dan gerust aan onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez via e-mail: j.henriquez@ploum.nl of tel: 0612101368.