• Nieuws

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt (waarschijnlijk) op 1 januari 2022 in werking

25 mei 2020
Bouwrecht - Vastgoed - Bouw en Vastgoed

Minister Ollongren heeft op 20 mei 2020 in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer een nieuwe inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet voorgesteld, te weten 1 januari 2022.

Door de koppeling van de Omgevingswet aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt deze inwerkingtredingdatum ook voor de Wkb. Dit laatste volgt uit een gezamenlijke verklaring van de minister, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) die als bijlage bij de brief van 20 mei 2020 is gevoegd.

De brief van minister Ollongren kunt u via deze link downloaden. De gezamenlijke verklaring van minister Ollongren, VNG, IPO en UvW kunt u via deze link downloaden.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de Wkb, stel ze dan gerust aan onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez via e-mail (j.henriquez@ploum.nl) of telefoon (0612101368).