• Nieuws

Vrijstelling van invoerrechten en BTW bij invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

30 april 2020
Douane - Douane, handel en logistiek - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk - Douane, handel en logistiek

De Europese Commissie heeft met oog voor de extreme uitdagingen waarvoor de lidstaten zich door de coronapandemie gesteld zien, besloten vrijstelling van invoerrechten en BTW te verlenen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (‘PBM’).

Het betreft in ieder geval mondmaskers die vallen onder de normen FFP1, FFP2 en FFP3. Daarnaast geldt de vrijstelling voor chirurgische maskers, spatbrillen, schorten, onderzoekshandschoenen en diagnostische testen. Deze opsomming is niet limitatief. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Om voor de vrijstelling bij invoer in aanmerking te komen, moet per zending een vergunning worden aangevraagd bij de douane.

De vrijstelling geldt enkel voor overheidsinstellingen, liefdadigheids- of filantropische instellingen en hulporganisaties zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverleners die in het BIG register staan ingeschreven. Deze organisaties en instellingen moeten zelf een vergunning aanvragen.

Ten slotte geldt dat de organisaties en instellingen de beschermingsmiddelen zelf moeten gebruiken, gratis aan corona patiënten ter beschikking moeten stellen of voor hun behandeling moeten gebruiken.

De vrijstelling geldt (met terugwerkende kracht) voor persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn of worden ingevoerd in de periode 30 januari tot en met 31 juli 2020.

De vrijstelling is geregeld in het Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie.

In de Nederlandse tekst staat dat de vrijstelling geldt voor goederen die van 30 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 worden ingevoerd. In de Engelse tekst van het Besluit geldt de vrijstelling voor: “importations made from 30 January 2020 to 31 July 2020.

Dat betekent dat ook achteraf een vergunning zou kunnen worden aangevraagd voor persoonlijke beschermingsmiddelen die al zijn ingevoerd en waarvoor douanerechten en BTW bij invoer zijn betaald. Nadat een vergunning is verleend, kan een verzoek om terugbetaling worden ingediend.