• Nieuws

Volgende stap richting digitaal procederen gezet

11 december 2015
Litigation

Invoeringswet KEI III als hamerstuk afgedaan

De invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI III) is gisteren als hamerstuk door de Tweede Kamer afgedaan. Nu is het woord aan de Eerste Kamer. Zij zal zich over het gehele pakket tot nu toe (KEI I, II en III) buigen en als de Eerste Kamer ook instemt wordt de vereenvoudiging en digitalisering daadwerkelijk ingezet. Het inloggen op je eigen portal, het betalen met iDeal, het uploaden van stukken, het komt steeds dichterbij.

Het doel van KEI

Het doel van KEI is volgens de regering een meer overzichtelijke en voorspelbare procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht.

Meer sturing door de rechter

Als advocaten zullen wij na een gewenningsperiode verplicht zijn om volledig digitaal te procederen. Voor privé personen blijft het voorlopig nog mogelijk om op papier te procederen. De fysieke zitting zelf (het hart van de nieuwe procedure volgens de memorie van toelichting) blijft overigens bestaan en komt in deze wet niet aan de orde. Wel komt de rol van de rechter in de toelichting op de wet aan de orde.

In de toelichting op het wetsvoorstel is een aparte paragraaf “Regievoering door de rechter” opgenomen. De rechter krijgt meer mogelijkheden tot regievoering en maatwerk. De zaak kan in een vroeg stadium van de procedure al worden toebedeeld aan een zaaksrechter en met die behandelend zaaksrechter kan vroegtijdig contact plaatsvinden. In overleg met partijen kan vervolgens worden afgeweken van de standaard basisprocedure. De behandelend rechter heeft kortom meer flexibiliteit en mogelijkheden tot sturing.

Meer maatwerk zou in beginsel tot meer kwaliteit moeten leiden. Of dat zo uitpakt en of de toename van regiemogelijkheden niet juist leidt tot teveel bemoeienis van de rechter (en daarmee een toename van rechtsonzekerheid) zal de toekomst uitwijzen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere stappen in de invoering van KEI.