• Nieuws

Versoepeling cookiewet

09 oktober 2014
IT & privacy

Sinds 2012 bevat de Telecommunicatiewet een artikel dat ziet op het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Dit is merkbaar geweest voor iedereen die Nederlandse of op Nederland gerichte websites bezoekt: pop-ups en banners in verschillende verschijningsvormen informeren de gebruiker over cookies en vragen toestemming voor het gebruik hiervan.

Niet lang na introductie van het artikel (hetzelfde jaar nog) is een eerste voorstel ter versoepeling van deze wetgeving geïntroduceerd. Recentelijk, op 7 oktober 2014, is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de Eerste Kamer op korte termijn het voorstel zal aannemen, waarna de ‘cookiewet’ officieel zal worden versoepeld. Maar wat zijn cookies eigenlijk?

Wat zijn cookies?

Cookies zijn (tekst)bestandjes die worden opgeslagen op de apparatuur van een gebruiker die een website bezoekt. Cookies registeren informatie over de gebruikers. Soms functioneel, zoals de taalvoorkeuren of de gebruikersnaam, maar soms ook gericht op gedrag en interesses. Sommige cookies zijn (tot op zekere hoogte) noodzakelijk voor het normaal gebruik van een internetsite, andere cookies zijn met name interessant voor de uitbater van de website en diens adverteerders. Met name de laatste soort cookies kunnen privacygevoelig zijn.

De verschillende soorten cookies zijn grofweg als volgt te onderscheiden:

  • technische cookies, deze houden de voorkeuren en instellingen van de gebruiker bij;
  • analytische cookies, deze meten en analyseren het gebruik van de website en verzamelen hiermee informatie over de kwaliteit en effectiviteit ervan; en
  • tracking cookies, deze registreren de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker, voor reclame of andere commerciële doeleinden.

Hiernaast zijn er andere technieken die hetzelfde doel dienen. Deze technieken lopen uiteen van webbeacons of pixeltags tot canvas fingerprinting. Ook deze technieken vallen onder de ‘cookiewet’.

Gewijzigde cookiewet 2014

De cookiewet stelt twee vereisten aan het gebruik (plaatsen of uitlezen) van cookies:

  1. voorafgaande volledige en duidelijke informatieverstrekking over de cookies en de doeleinden ervan; en
  2. het verkrijgen van toestemming van de gebruiker voor het gebruik van de cookies.

Tot voor kort gold slechts een uitzondering voor technische noodzakelijke cookies; cookies die nodig zijn voor (netwerk)communicatie met de gebruiker of het leveren van een door de gebruiker gevraagde dienst. Voor deze cookies gelden bovenstaande vereisten niet.

Onder de gewijzigde cookiewet geldt een nieuwe uitzondering: ook voor analytische cookies gelden de bovenstaande vereisten niet meer mits het gebruik van deze cookies geen of slechts een beperkte inbreuk op de privacy oplevert.

Simpel gezegd, de uitzondering geldt voor puur analytische cookies. Het maakt hierbij niet uit of deze ‘first party’ of ‘third party’ zijn, zolang de verzamelde gegevens enkel worden gebruikt voor analysedoeleinden. Indien de gegevens naast analyseren ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opstellen van een interesseprofiel van de gebruiker, dan zal de gebruiker alsnog moeten worden geïnformeerd en toestemming moeten worden gevraagd – net zoals bij tracking cookies.

Voor de praktijk is het dan ook van belang dat wordt gewaarborgd dat de gegevens voor geen andere doeleinden dan analyseren worden gebruikt. Dit geldt met temeer bij het gebruik van ‘third party’ analytische cookies. In dergelijke gevallen zal het vaak nodig zijn om afspraken hierover te maken in een (bewerkers)overeenkomst.

Samengevat

Door de versoepeling van de cookiewet kan de informatie- en toestemmingsverplichting bij het gebruik van de analytische cookies achterwege worden gelaten, mits het gebruik ervan geen of een beperkte gevolg heeft voor de privacy van de gebruiker. Doorslaggevend is wat er gebeurt met de verzamelde gegevens; alleen indien de gegevens slechts worden geanalyseerd geldt de uitzondering. Voor alle andere (aanvullende) vormen van verwerking, blijft de informatie- en toestemmingsverplichting onverminderd van kracht.

Vragen over het gebruik van cookies, of andere privacyvraagstukken?
Neem contact op met een van de IT- en privacyspecialisten van Ploum: Dorine ten BrinkMiranda Top-SarneelDennis Zieren of Jeremy Schutte.