• Nieuws

Regeerakkoord reeks #2: het versoepelde ontslagrecht

30 oktober 2017
Ploum over Arbeid - Arbeidsrecht

Uit de reeks Regeerakkoord

Het versoepelde ontslagrecht

In dit verdiepende artikel over het regeerakkoord behandelen wij het ontslagrecht, dat binnenkort versoepeld gaat worden. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Wet Werk en Zekerheid

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het ontslagrecht drastisch gewijzigd. Kon een werkgever vroeger afscheid nemen van een werknemer in verband met veranderde omstandigheden, onder de WWZ moeten die omstandigheden precies in de voorgevormde mal van één van de ontslaggronden passen. Bovendien dicteren deze ontslaggronden bij welke instantie een werkgever terecht kan voor een beëindiging: bij bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte is dat het UWV, bij de overige (persoonlijke) ontslaggronden is dat de kantonrechter.

Een vereenvoudiging van het ontslagrecht?

Met de WWZ is beoogd om het ontslagrecht onder andere eenvoudiger te maken. Het blijkt echter dat werkgevers flinke hordes moeten nemen om aan te tonen dat aan een ontslaggrond is voldaan. Ook rechters geven dat zij te weinig vrijheid hebben om de arbeidsovereenkomst te ontbinden in gevallen waarin dat overduidelijk nodig is, maar de situatie niet (volledig) voldoet aan één van de wettelijke ontslaggronden. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die vaak te laat komt en ook niet optimaal presteert, waardoor af en toe frictie ontstaat tussen hem en zijn leidinggevenden. Als partijen hierdoor niet meer met elkaar door één deur kunnen, is het voor beiden goed als de rechter kan ontbinden. Aangezien er onder de WWZ in deze situatie niet is voldaan aan de d-grond (disfunctioneren), de e-grond (verwijtbaar handelen) en de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding), kan de rechter echter niet anders dan de arbeidsovereenkomst in stand te houden.

Een nieuwe ontslaggrond…

Ook de nieuwe regering heeft gezien dat dit onwenselijke situaties kan opleveren.  Daarom wordt er een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Deze grond is bedoeld voor gevallen zoals hierboven beschreven, waarbij sprake is van meerdere problemen op meerdere ontslaggronden. In dat geval beoordeelt de rechter of het van de werkgever verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, of dat in dit concrete geval een ontbinding gerechtvaardigd is.

…en een nieuwe ontslagvergoeding

Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond, dan kan aan de werknemer een extra vergoeding worden toegekend die bovenop de transitievergoeding komt. Het gaat dan om een bedrag van maximaal de helft van de transitievergoeding. Het is maar de vraag of deze extra vergoeding altijd zal worden toegekend als wordt ontbonden op de cumulatiegrond. De extra vergoeding lijkt immers op een ‘boete’ voor de werkgever, terwijl de omstandigheden waardoor ontbinding noodzakelijk is ook veroorzaakt kunnen zijn door de werknemer zelf. Het lijkt dan niet gerechtvaardigd om de werkgever te veroordelen tot betaling van een extra bedrag.

Vervolg

Deze versoepeling van het ontslagrecht lijkt gunstig voor werkgevers én werknemers. In situaties waarin een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is, maar ontbinding wordt bemoeilijkt omdat er geen sprake is van één volledige ontslaggrond, kunnen partijen in de toekomst afscheid van elkaar nemen. Voor de werknemer kan hier nog een extra vergoeding tegenover staan.

Wij wachten het wetsvoorstel van het kabinet af en houden u daarover uiteraard op de hoogte. Meer weten over het (versoepelde) ontslagrecht? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

(Dit artikel is geschreven door Michelle Westhoeve en Rutger Ploum)

Meer lezen over regeerakkoord?

Wij publiceren de komende weken een reeks artikelen over het regeerakkoord. Wilt u ook meer lezen over het regeerakkoord? Abonneer u dan op Ploum over Arbeid en ontvang automatisch alle artikelen over de transitievergoeding, flexwerk, de zieke werknemer en de zzp’er of lees de volgende artikelen: “Regeerakkoord reeks #1: ontslagrecht versoepeld, arbeidsrecht gemoderniseerd” ,  Regeerakkoord reeks #3: de transitievergoedingzzp’ers#4 en de zieke werknemer#5 en #6 flexwerk.

Meer informatie

Rutger Ploum

M +31 6 2269 3315
E r.ploum@ploum.nl

Print dit artikel