• Nieuws

Verslag Symposium Nieuw Arbeidsrecht: Wegwijs in de nieuwe wet Werk en Zekerheid

19 juni 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op 12 juni jl. vond in het Nieuwe Luxor theater te Rotterdam het symposium ‘Nieuw Arbeidsrecht’ plaats. Het door de sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap georganiseerde symposium is door zo’n 170 cliënten en relaties bijgewoond. De Wet Werk en Zekerheid wordt ingevoerd in 2 tranches; de eerste per 1 januari 2015, de tweede op 1 juli 2015.

Na een introductie van dagvoorzitter Peter de Waal heeft een drietal sprekers vanuit verschillende disciplines de verregaande wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid toegelicht.

Prof. mr. dr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, nam ons mee terug naar ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en de politiek die uiteindelijk hebben geleid tot de Wet Werk en Zekerheid.

Vanuit deze ‘helikopterview’ werd vervolgens door Monique Gerards, Senior Beleidsjurist Arbeids- en Ontslagrecht bij de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf, ingezoomd op de inhoud van de Wet Werk en Zekerheid en in het bijzonder de belangrijke rol van het UWV daarin. Zij informeerde de zaal onder andere over de aanstaande digitalisering van een groot deel van de procedures die bij het UWV gevoerd moet gaan worden.

Vervolgens was het aan Rutger Ploum om dieper op de inhoud van de Wet Werk en Zekerheid in te gaan en cliënten er tevens op te wijzen dat al ruim vóór 1 januari 2015 begonnen moet worden aan de voorbereidingen, zoals het wijzigen van contracten en het aanpassen van HR-systemen.

Tot slot heeft dagvoorzitter Peter de Waal aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gepolst hoe u, als werkgever, aankijkt tegen de Wet Werk en Zekerheid. Dat gebeurde, net als in de Eerste Kamer, door te stemmen door middel van ‘opstaan of zitten’. Bij de stelling ‘Het Nederlands ontslagsysteem wordt er flink eenvoudiger op’, bleek dat er de nodige scepsis bestaat of deze doelstelling in de praktijk zal slagen; het grootste deel van de aanwezigen was van mening dat het er zeker niet eenvoudiger op gaat worden. Dat gold ook voor de stelling dat ‘de prijs van een ontslag’ omlaag gaat. Ook hier betoonden onze bezoekers zich sceptisch; weliswaar is de transitievergoeding lager dan de huidige ontslagvergoeding, maar de kring van gerechtigden tot transitievergoeding is groter. Kortom: nu ontvangen minder werknemers een hoge(re) vergoeding, per 1 juli 2015 ontvangen meer werknemers een lage(re) vergoeding.

Na afloop van het inhoudelijke deel van het symposium is er in de zon, op het terras van het Nieuwe Luxor Theater geanimeerd nagepraat over de toch wel zeer ingrijpende nieuwe wet.

Uniek digitaal Ploum-magazine

Speciaal voor deze gelegenheid treft u een interactief digitaal magazine met artikelen en filmpjes over het symposium en het Nieuwe Arbeidsrecht.