• Nieuws

Verslag Deltalinqs masterclass “actualiteiten Health, Safety & Environment”

30 augustus 2018
Bestuursrecht

Maayke Maas en Stephan Sluiter, beiden advocaat-partner bij Ploum, verzorgden op 23 augustus een masterclass voor Deltalinqs over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HS&E. Daarbij kwamen ook de trends in het toezicht door DCMR, ILT en ISZW aan de orde. Dat het gaat om een hot topic bleek wel uit de opkomst: die was dermate hoog dat twee sessies georganiseerd moesten worden.

Wederzijds begrip

Rode draad tijdens de masterclass was het belang van wederzijds begrip tussen bedrijf en toezichthouder. In een samenleving die steeds meer is gericht op risicovermijding, kunnen bedrijven de eisen van toezichthouders soms als knellend ervaren. Voorbeelden zijn de gedetailleerde vergunningvoorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen op grond van de PGS-reeksen en de strenge eisen tot naleving van BRZO-voorschriften door ISZW.

Het is dan van belang om in overleg te treden met de toezichthouder en gezamenlijk te zoeken naar maatregelen die enerzijds voldoen aan de wettelijke eisen, maar anderzijds ook zo veel mogelijk tegemoet komen aan de praktische bezwaren van bedrijven. Gelet op deze trend ontwikkelde Ploum zich de afgelopen jaren steeds meer tot een volwaardig lid van het HSE-team, met kennis van de praktijk. Haar advocaten zijn in toenemende mate een “meedenkende” schakel tussen de praktijk en de toezichthouder.

Prioritering HSE-beleid

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de HSE-regelgeving waar bedrijven mee geconfronteerd worden zeer divers is. Aan de orde kwamen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit, diffuse emissies door schepen die binnen de inrichting afmeren, de omgang met potentiële ZZS, de toepassing van Arbo-regels op contractors en het “ongrijpbare” afvalstoffenbegrip. Een quick-win voor bedrijven die een prioritering in hun HSE-beleid willen aanbrengen is om elk jaar de jaarplannen van toezichthouders als ILT en ISZW even te bekijken. Daarin staat duidelijk welke onderwerpen bijzondere aandacht krijgen van de toezichthouder.