• Nieuws

Verruimde BMKB regeling versneld van kracht ten gevolge nieuwe maatregelen tegen impact Coronavirus (COVID-19)

16 maart 2020
Banking & Finance - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft staatssecretaris Mona Keizer op 15 maart 2020 laten weten dat de verruimde borgstelling midden- en klein bedrijf (BMKB-regeling) niet pas vanaf eind maart van kracht wordt maar al vanaf 16 maart 2020.

Met de BMKB-regeling staat de Nederlandse overheid borg voor kredieten die worden verstrekt aan MKB ondernemers. Door deze borgstelling wordt het voor MKB ondernemers eenvoudiger om krediet aan te trekken. Onder de standaard regeling kan de Nederlandse overheid tot 50% van het aangetrokken kredietbedrag borg staan. Onder de verruimde regeling zal dit percentage 75% worden. De regeling zal ook toepasbaar worden op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een maximale looptijd van 2 jaar.

De verruimde regeling is van toepassing op MKB ondernemingen. Een MKB onderneming is een onderneming die voldoet aan de volgende criteria: (a) maximaal 250 werknemers en (b) een jaaromzet van maximaal EUR 50mio of een balanstotaal van maximaal EUR 43mio. Ondernemingen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen dus geen beroep doen op de BMKB-regeling. Wellicht kan de GO Financieringsregeling voor hen een uitkomst bieden. Anders is het afwachten of de overheid aanvullende maatregelen gaat treffen om ook grotere ondernemingen die ten gevolge van het Coronavirus in financiële problemen zijn geraakt te helpen. De verwachting is dat die maatregelen er gaan komen.

Het banking & finance team van Ploum zal u regelmatig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen die in het kader van financiering en liquiditeit relevant kunnen zijn.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Bolkenstein en Lucas Lustermans.