• Nieuws

Hof van Justitie EU: verbod op verkoop luxeproducten via online marktplaatsen toegestaan

11 december 2017
Intellectuele-eigendomsrechten - IT & privacy - Mededinging

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, de hoogste Europese rechter, heeft recent een arrest gewezen met grote (positieve) gevolgen voor producenten van luxeproducten. In zijn uitspraak van 6 december jl. heeft het Hof bepaald dat een leverancier van luxeproducten, zoals parfums, erkende wederverkopers (retailers) mag verbieden producten te verkopen op online marktplaatsen van derden, zoals Amazon en eBay.

De feiten

Coty Germany produceert en verkoopt luxe cosmeticaproducten onder verschillende merken, zoals Calvin Klein, Chloé en Marc Jacobs. Om het luxe imago van deze producten in stand te houden worden de producten uitsluitend in de handel gebracht door erkende retailers via een systeem van selectieve distributie. De (fysieke) verkooppunten van deze retailers moeten op grond van de overeenkomst tussen Coty en de retailers aan bepaalde vereisten voldoen. Deze eisen zien bijvoorbeeld op de inrichting en uitstraling van het verkooppunt. Ook mogen de retailers de producten van Coty uitdrukkelijk niet aanbieden op online marktplaatsen van derden.

Eén van de retailers deed dat toch en bood parfums aan via Amazon.de. Coty heeft de retailer voor de Duitse rechter gedaagd en vorderde dat het de retailer werd verboden de producten via Amazon te verkopen. De Duitse rechter twijfelde of een contractuele bepaling met een verbod tot verkoop via online marktplaatsen in strijd was met het Europese mededingingsrecht. Daarop besloot de Duitse rechter hierover uitleg te vragen aan het Europese Hof.

Geen strijd met mededingingsregels

Onder verwijzing naar vaste rechtspraak op dit gebied, heeft het Hof bevestigd dat een stelstel van selectieve distributie van luxe producten, dat voornamelijk tot doel heeft het luxe imago van die producten in stand te houden (onder voorwaarden), niet in strijd is met het Europese mededingingsrecht.

Ook het overeenkomen van een beding dat het verkopen van producten op online marktplaatsen van derden verbiedt is niet in strijd met de mededingingsregels, wanneer het beding de bedoeling heeft het luxe imago van de producten in stand te houden, voor alle retailers uniform wordt vastgesteld, zonder discriminatie toegepast en evenredig is aan het nagestreefde doel.

Conclusie

Producenten van luxe producten handelen niet in strijd met het mededingingsrecht, wanneer zij erkende dealers contractueel verbieden luxeproducten aan te bieden op online marktplaatsen, zoals Amazon en eBay – maar bijvoorbeeld ook bol.com. Goed nieuws dus voor merkhouders die veel waarde hechten aan het creëren en behouden van een luxe uitstraling van hun producten. Voor producenten van luxeproducten is het van belang de overeenkomsten met officiële retailers in lijn te brengen met de voorwaarden die het Hof in zijn arrest heeft bepaald. Wanneer een overeenkomst niet aan deze voorwaarden voldoet, ligt strijd met het Europese mededingingsrecht nog altijd op de loer.

Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de uitspraak van het Hof, of over de inrichting van uw (selectieve) distributienetwerk, neem dan contact op met één van onze in het intellectuele-eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten.

Meer informatie

Martijn Poulus

M +31 6 2053 9837
E m.poulus@ploum.nl

Print dit artikel