• Nieuws

Update: Voorlopig geen uitsluitsel over de vraag of AOW-gerechtigde nooit recht heeft op de transitievergoeding

24 maart 2017
Arbeidsrecht

Op 9 maart 2017 schreven wij over een bij het Hof Den Bosch aanhangige hoger beroep-zaak, waarin de vraag aan de orde was of uitsluiting van alle AOW-gerechtigden van de transitievergoeding zich verhoudt met één van de doelstellingen van de transitievergoeding, te weten de (financiële) compensatie voor het ontslag. Hof Den Bosch heeft die vraag niet beantwoord en aangegeven voornemens te zijn ter zake (prejudiciële) vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Partijen in de zaak kregen echter voordien de gelegenheid om zich over de door het Hof geformuleerde (prejudiciële) vragen uit te laten.

Update

Inmiddels is duidelijk dat het in deze zaak niet tot (prejudiciële) vragen aan de Hoge Raad over leeftijdsdiscriminatie in verband met uitsluiting van AOW-gerechtigden van het recht op transitievergoeding komt. Uit het eindarrest van Hof Den Bosch van 9 maart 2017 in deze zaak is namelijk duidelijk dat het hoger beroep is ingetrokken in verband met het feit dat partijen tot een minnelijke regeling zijn gekomen.

Het is dus wachten op het verkrijgen van duidelijkheid over de vraag of de uitsluiting van AOW-gerechtigden van het recht op transitievergoeding leeftijdsdiscriminatie oplevert.