• Nieuws

Update: voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme

17 december 2019
Banking & Finance - Notariaat - Ondernemingsrecht

Op 5 december 2019 heeft de Europese Raad (de “Raad”) een bericht gepubliceerd waarin de Raad verschillende conclusies deelt met betrekking tot strategische belangen op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (het “Bericht”). Deze conclusies zien met name op de bevordering van de onderlinge samenwerking met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme blijft een grote prioriteit binnen de Europese Unie. De Raad geeft in het Bericht aan dat de recente wijzigingen in het Europese wetgevingskader met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (het “Wetgevingskader”), waaronder het vaststellen van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843), hierbij van belang zijn geweest. De Raad benadrukt dat EU-lidstaten het Wetgevingskader zo snel mogelijk moeten implementeren in nationale wet- en regelgeving teneinde zo een zo effectief mogelijke harmonisatie van het Wetgevingskader te bewerkstelligen. Het is immers van belang dat de verschillende bevoegde en aangewezen autoriteiten waarop dit Wetgevingskader van toepassing is hun taken zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. De Raad merkt op dat dit niet enkel voor de financiële sector geldt, maar ook voor andere relevante sectoren.

Tot slot verzoekt de Raad in het Bericht de Europese Commissie om op een aantal punten actie te ondernemen, waaronder:

  • een uitvoerig onderzoek naar mogelijke beperkingen vanuit huidige wetgeving (of het gebrek daaraan) met betrekking tot effectieve uitwisseling van informatie en samenwerking tussen relevante bevoegde autoriteiten die zijn betrokken bij het implementeren van en toezichthouden op het Wetgevingskader;
  • een onderzoek naar mogelijke acties om het Wetgevingskader te verbeteren, waaronder de mogelijkheid om bepaalde punten in een verordening vast te leggen;
  • een onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot het toezicht op het Wetgevingskader, waaronder het onderbrengen van bepaalde toezicht gerelateerde taken bij een onafhankelijke entiteit van de Europese Unie; en
  • om vanaf juni 2020 iedere zes maanden met betrekking tot het bovenstaande te rapporteren.

Mocht u vragen hebben over (de gevolgen van) het Bericht van de Raad, dan kunt u contact opnemen met team Banking & Finance.