• Nieuws

Update benchmark rate-transitie

23 januari 2020
Banking & Finance

Op 16 januari 2020 hebben de Bank of England, de Financial Conduct Authority (FCA) en de Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates (de Sterling-werkgroep) een aantal documenten gepubliceerd met betrekking tot de prioriteiten en mijlpalen voor 2020 in het kader van de LIBOR-transitie. Deze documenten zijn te vinden via deze link.

Doelstellingen

Daaruit blijkt onder andere dat (i) uiterlijk eind Q3 van 2020 moet worden gestopt met het uitgeven van op LIBOR-gebaseerde cash producten die doorlopen tot na 2021, (ii) gedurende 2020 het gebruik van SONIA (i.e. Sterling Overnight Index Average; de relevante Risk Free Rate ter vervanging van LIBOR) moet worden gepromoot en aangemoedigd, (iii) stappen moeten worden ondernomen om een groter volume aan derivaten gebaseerd op SONIA in plaats van LIBOR in de markt te zetten, en (iv) een duidelijk raamwerk opgezet moet worden voor de LIBOR-transitie zodat in Q1 van 2021 minder op LIBOR-gebaseerde contracten bestaan.

De Bank of England en de FCA ondersteunen deze doelstellingen en hebben in dat kader een gezamenlijke brief verstuurd aan alle grote banken en verzekeraars die onder toezicht staan in het Verenigd Koninkrijk waarin zij hun verwachtingen ten aanzien van de LIBOR-transitie uiteen hebben gezet. Daarnaast hebben de Bank of England en de FCA een verklaring doen uitgaan waarin marktpartijen worden aangemoedigd om in plaats van LIBOR, SONIA te hanteren in het kader van sterling interest rate swaps.

De Sterling-werkgroep

De Sterling-werkgroep heeft verder een document gepubliceerd waarin zij aangeeft in welke gevallen SONIA kan worden gehanteerd. Ook heeft de Sterling-werkgroep een lessons learned document gepubliceerd naar aanleiding van concrete LIBOR-transities alsook een factsheet waarin zij aangeeft waarom marktpartijen nu actie dienen te ondernemen in het kader van de LIBOR-transitie.

Ook in Nederland is de benchmark rate transitie besproken, onder andere door het Financieel Stabiliteitscomité (het FSC, zijnde een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën). Het FSC stelt vast de €STR (de Euro Short-Term Rate) zonder problemen van start is gegaan en dat financiële instellingen tot eind 2021 de tijd hebben om volledig over te stappen van EONIA op €STR, maar op bepaalde markten al eerder met veranderingen te maken zullen krijgen.