• Nieuws

Uitleg polisvoorwaarden: verzekerde opstal?

16 december 2019
Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht

Het Hof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over de vraag of een schaduwkas voor het afharden van planten valt onder de verzekerde opstal van een glastuinbouwpolis. Voor het afharden van planten in de buitenlucht beschikt plantenkweker Dartplant over een schaduwkas die aan de bovenkant wordt afgedekt door een schaduw-/gaasdoek. In januari 2017 is deze kas beschadigd door de druk van sneeuwval op dat doek. Achmea weigert dekking te verlenen als gevolg van deze sneeuwdrukschade. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van verzekerde opstal, onderzoekt het hof onder meer of de schaduwkas bestanddeel is van de “Venlokas” (een naastgelegen kas voor de kweek van planten) die onder de polis is meeverzekerd. Het hof oordeelt – kort gezegd – dat de schaduwkas naar verkeersopvattingen geen onderdeel uitmaakt van de Venlokas. Bovendien kan naar het oordeel van het hof ook niet uit de partijbedoeling worden afgeleid dat (sneeuwdrukschade aan) de schaduwkas verzekerd moest worden.

Geïnteresseerd in deze uitspraak? Lees het hier.

Meer informatie

Madelon Zweep

M +31 6 1255 6818
E m.zweep@ploum.nl

Nicole de Boer

M +31 6 1283 8115
E n.deboer@ploum.nl

Print dit artikel