• Nieuws

Toch overgangsregeling voor de transitievergoeding voor seizoenwerkers

24 februari 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op 12 februari jl. is op deze website bericht over het recht van tijdelijke arbeidskrachten en seizoenwerkers op een transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst en de verstrekkende consequenties die dit zou kunnen hebben voor werkgevers die hiermee veelvuldig gebruik maken van deze arbeidskrachten.

Vandaag heeft Minister Asscher aangekondigd dat er toch een overgangsregeling komt voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers hierdoor niet meer opnieuw ingehuurd zouden worden.

Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

Ook heeft Minister Asscher aangekondigd dat wordt geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.

Ploum Over Arbeid houdt u op de hoogte »