• Nieuws

Tijdelijke krachten en seizoenwerkers ook recht op transitievergoeding

12 februari 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst. De aanspraak op een transitievergoeding bestaat ook ingeval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt en door de werkgever niet aansluitend wordt verlengd. Dit recht bestaat slechts als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd. Naarmate het dienstverband langer is, wordt de transitievergoeding ook hoger. Lees ‘Het nieuwe ontslagrecht – de hoogte van de vergoeding’.

Voor de vaststelling van het recht op de transitievergoeding – en de hoogte daarvan – worden elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten samengeteld. Deze keten van arbeidsovereenkomsten wordt onder het nieuwe recht pas doorbroken als tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden is verstreken.

Deze nieuwe regeling geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 eindigen. Omdat de regeling geen overgangsrecht bevat, moeten alle arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2015 worden samengeteld, tenzij de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden bedraagt. Tijdelijke krachten en seizoenarbeiders, die nu werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kunnen dus mogelijk aanspraak maken op een (aanzienlijke) transitievergoeding.

Voor werkgevers die seizoenarbeiders of tijdelijke krachten inzetten, is het raadzaam om te inventariseren of er voor deze werknemers mogelijk recht bestaat op de transitievergoeding. Deze consequentie van het nieuwe ontslagrecht heeft bij veel werkgevers voor onrust gezorgd. Minister Asscher heeft inmiddels toegezegd nader onderzoek te zullen doen naar dit probleem en over twee weken te laten weten of er al dan niet een oplossing voor komt, lees meer.

Ploum Over Arbeid houdt u op de hoogte »