• Nieuws

Opzegtermijnen in de arbeidsovereenkomst

15 juni 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De Hoge Raad oordeelde onlangs over de consequenties indien in de arbeidsovereenkomst een afwijkende opzegtermijn voor een werknemer is opgenomen. Wij hebben voor u de belangrijkste aandachtspunten over opzegtermijnen op een rij gezet.

Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn van een werknemer is één maand. De duur van de wettelijke opzegtermijn van de werkgever is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst op de dag van opzegging:

  • tot vijf jaar: één maand;
  • van vijf tot tien jaar: twee maanden;
  • van tien tot vijftien jaar: drie maanden;
  • langer dan vijftien jaar: vier maanden.

Verkorting opzegtermijn werkgever

De opzegtermijn van de werkgever kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Verlenging opzegtermijn werkgever

De werkgever mag schriftelijk een langere opzegtermijn voor de werknemer overeenkomen. Schriftelijk houdt in: bij arbeidsovereenkomst of cao. De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn moet dan wel ten minste het dubbele van de opzegtermijn van de werknemer bedragen. Deze dubbele opzegtermijn voor de werkgever moet ook schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging verlengde opzegtermijn

De werknemer kan een verlengde opzegtermijn vernietigen indien:

  • een opzegtermijn voor de werkgever minder bedraagt dan het dubbele van de opzegtermijn van de werknemer, of
  • de werkgever überhaupt niet schriftelijk een opzegtermijn voor de werkgever vastlegt.

Keuze werknemer

De werknemer kan via een vernietigingsverklaring zijn opzegtermijn verkorten tot één maand (de wettelijke termijn). Bij een opzegging door de werkgever, zal een werknemer waarschijnlijk alleen de (voor de werkgever overeengekomen) opzegtermijn vernietigen, indien de wettelijke termijn langer is. De werkgever is vervolgens schadeplichtig omdat niet de juiste opzegtermijn in acht is genomen. De keuze om wel of geen beroep te doen op deze vernietigingsgrond is aan de werknemer.

Tip

Als u wilt dat de werknemer gebonden wordt aan een langere opzegtermijn dan één maand, vergeet dan niet vast te leggen dat de opzegtermijn van de werkgever ten minste het dubbele bedraagt!

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl