• Procesfinanciering

Ploum en Liesker Procesfinanciering, marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt op het gebied van procesfinanciering, werken samen bij financiering van omvangrijke rechtszaken, zoals kartelschadezaken en grote commerciële claims. Procesfinanciering is bij de omvangrijke zaken een zeer effectief en strategisch instrument om bedrijfsvreemd risico verantwoord af te dekken. Dankzij de samenwerking kunnen klanten van Ploum procesfinanciering makkelijker en tegen scherpere voorwaarden inzetten als financieringsinstrument om de kosten verbonden aan grote rechtszaken – een bedrijfsvreemd risico – af te dekken. U wordt via Ploum versneld door het financieringstraject geleid zodat u al binnen één maand weet of uw zaak kan worden gefinancierd. Na een succesvol doorlopen financieringstraject kunt u vervolgens tegen gereduceerd tarief, gebruikmaken van procesfinanciering.

Structurele toename kartelschadezaken en grote claims

Liesker Procesfinanciering ziet al jaren een structurele toename in het aantal omvangrijke rechtszaken. Daarbij gaat het vooral om kartelschadezaken en grote commerciële claims. In lijn daarmee ontvangen zij ook steeds meer bedrijfsmatige aanvragen voor de financiering daarvan. Door de handen ineen te slaan kunnen we zowel MKB bedrijven als corporates veel gerichter en efficiënter van dienst zijn en staan alle neuzen na een succesvol doorlopen financieringstraject dezelfde kant op. Dat is bij dit soort zaken van groot belang.

Over Liesker Procesfinanciering

Liesker Procesfinanciering, gevestigd in Breda en opgericht in 2011, richt zich op de financiering van kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van €500.000. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren), veelal op basis van een fixed fee. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en ontvangt Liesker een fee van gemiddeld 30% van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door Liesker voldaan en blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Het merendeel van de zaken die Liesker financiert betreft zakelijke geschillen. Liesker is marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt en de enige partij die procesfinanciering op grote schaal toepast in de praktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Willem van Nijnanten, directeur Liesker Procesfinanciering, via vannijnanten@liesker.com
Michel Jacobs, partner bij Ploum, via 06-22481779 en m.jacobs@ploum.nl