• Handhaving en sancties

Team Handhaving en Sancties kan u helpen met de volgende zaken:

 • Verdediging tegen boetes en andere sancties: Wij verdedigen u en uw bedrijf als een boete of andere straf wordt opgelegd. Wij weten of en hoe u zich succesvol tegen een boete of een andere sanctie kunt verweren en waar mogelijkheden liggen om een boete of andere sanctie te verlagen. Wij adviseren u en uw bedrijf over de strategie en verwoorden uw standpunt tijdens procedures bij de toezichthouder of de rechter;
 • Bijstand bij toezicht en opsporing: Wij staan u bij als een toezichthouder of opsporingsdienst uw activiteiten of die van uw bedrijf onderzoekt. Wij weten wat uw rechten en plichten zijn tijdens een onderzoek, in hoeverre u kan of moet meewerken en wat de mogelijke vervolgstappen na het onderzoek zijn. Wij komen direct als de toezichthouder of opsporingsdienst bij u op de stoep staat, staan aan uw zijde bij een verhoor en adviseren u over de reactie op vragen en vorderingen;
 • Advies over preventie: Wij helpen u en uw bedrijf om boetes en andere straffen te voorkomen. Wij weten wat wel en niet mag, en waar de risico’s op handhaving liggen. Wij verzorgen inhoudelijke trainingen, voeren audits uit, richten een compliance programma in, bereiden uw bedrijf voor op een bezoek van een toezichthouder of opsporingsdienst en adviseren over concrete vragen.

Wij hebben ruime ervaring met de meest voorkomende sancties en toezichthouders, waaronder:

 • Boetes en andere sancties op het gebied van milieurecht van bijvoorbeeld de milieudiensten, de NEa of IL&T;
 • Boetes en andere sancties van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de Arbowetgeving;
 • Toezicht en handhavingsacties door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het gebied van bijvoorbeeld het mededingingsrecht of het consumentenrecht;
 • Strafzaken, inclusief strafbeschikkingen en transactievoorstellen;
 • Ontnemingszaken, waarbij door het OM de winsten die met strafbare feiten worden behaald worden afgepakt;
 • Toezicht en handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onze ervaring met handhaving en sancties blijkt onder meer uit het volgende:

 • Onze teamleden hebben een verleden bij het OM en de ACM, waardoor zij kunnen adviseren over de omgang met deze instanties;
 • Wij verzorgen de cursus Bestuursstrafrecht van OSR voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen en andere juridische professionals;
 • Wij verzorgen colleges Mededingingsrecht voor de Master Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Wij stonden nationale en internationale bedrijven uit verschillende sectoren bij tijdens onverwachte bezoeken van de Autoriteit Consument en Markt;
 • Wij staan meerdere grote en kleine bedrijven bij in strafzaken en bestuursrechtelijke zaken op het gebied van afvalstoffen, de EVOA-Verordening, de CLP-Verordening, de REACH-Verordening en het Brzo;
 • Wij adviseren bedrijven hoe zij compliant kunnen zijn op het gebied van de bovengenoemde regelgeving;
 • Wij staan bedrijven bij in ontnemingsprocedures die volgen op een strafzaak;
 • Wij stonden meerdere partijen bij tijdens onderzoeken van de NZa;
 • Wij voerden namens een netbeheerder verweer tegen een last onder dwangsom van bijna 100 miljoen euro op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.