• Brexit

Brexit houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en vooralsnog ziet het er naar uit dat dat nog wel een tijd zal voortduren. Politieke onduidelijkheid en onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidt er toe dat de beoogde uittredingsdatum van 31 oktober 2019 mogelijk niet gehaald zal gaan worden en dat de Brexit opnieuw wordt uitgesteld. Onduidelijkheid blijft bestaan omtrent de voorwaarden waaronder de Brexit zal gaan plaatsvinden. Wordt het een harde Brexit of wordt het een zachte Brexit met duidelijke afspraken aangaande toekomstige samenwerking.

De Nederlandse regering heeft ter voorbereiding op Brexit diverse maatregelen genomen. Zo is op 29 maart 2019 de Verzamelwet Brexit aangenomen door  de Eerste Kamer. Deze wet beoogt ervoor te zorgen dat de gevolgen van de Brexit geen problemen voor Nederlandse burgers en ondernemingen opleveren. De Verzamelwet Brexit ziet op twee soorten (wets)wijzigingen, te weten wijzigingen die noodzakelijk zijn ongeacht het moment van de Brexit en wijzigingen die inspelen op onvoorzienbare gevolgen van de Brexit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze nieuwsbrief inzake de Verzamelwet Brexit.

Wat wel zeker is: Brexit gaat een impact hebben zowel voor Nederlandse ondernemingen die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk als voor ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk actief in Nederland of elders binnen de Europese Unie.

Aandachtspunten voor ondernemingen actief in het Verenigd Koninkrijk

Ook al staat de uitkomst van de onderhandelingen op dit moment nog niet vast, als Nederlandse onderneming kunt u alvast inventariseren welke gevolgen de Brexit op de commerciële activiteiten van uw bedrijf heeft. In dit artikel vindt u een vragenlijst waarmee u de eventuele gevolgen kunt inventariseren.

Aandachtspunten voor Britse ondernemingen actief in Nederland

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen over Brexit zullen ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk hinder gaan ondervinden van Brexit. Zo zullen bepaalde vergunningen (denk aan die van financiële instellingen) niet langer geldig zijn. Zullen er nieuwe im- en export en douane regels gaan gelden en zullen er nieuwe voorwaarden gaan gelden voor het verrichten van arbeid in Nederland?

Juridische gevolgen

In juridisch opzicht kunnen door de Brexit bestaande zekerheden voor zowel Nederlandse als Britse ondernemingen in de onderlinge verhouding met het Verenigd Koninkrijk wegvallen. Bijvoorbeeld, blijven de regels hetzelfde bij de producten die ik al lange tijd bij een Britse leverancier koop? Kan ik het aan de Britse rechter overlaten om ook de positie van mijn ondernemingen recht te doen als er een geschil ontstaat? Houd ik dezelfde aanspraken dat een vonnis ook in mijn voordeel in het Verenigd Koninkrijk wordt afgedwongen? Op dit moment worden voor veel producten en diensten de certificaten van Britse toezichthouders in Nederland erkend. Blijft dat zo? Blijft de privacyregelgeving zoals die geldt binnen de EU van toepassing is ook na een Brexit van kracht in het Verenigd Koninkrijk? Dienen financiële instellingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk  een vergunning in één van de EU Lidstaten aanvragen of gaat er een paspoort regime komen?

Vragen?

Sinds het Brexit referendum houden partijen bij het maken van afspraken en het drijven van handel met het Verenigd Konikrijk rekening met vragen zoals hierboven en wordt er in overeenkomsten, maar ook bij het structureren van organisaties rekening gehouden met, veelal nog onduidelijke, gevolgen van een Brexit. De specialisten van Ploum ondersteunen u graag bij uw Brexit planning.

Hoe het Brexit team van Ploum uw organisatie kan helpen? Onder andere met:

  • Aanpassen van en advisering over commerciële contracten en/of algemene verkoopvoorwaarden, financieringsdocumentatie en M&A transacties (Brexit proof maken)
  • Advisering en begeleiding van herstructureringen en het opzetten van een corporate structuur in Nederland of een van de andere EU Lidstaten
  • Advisering inzake beëindigingsmogelijkheid op grond van Brexit-gerelateerde omstandigheden
  • Procesmogelijkheden en -risico’s en advisering inzake de post Brexit situatie
  • Advisering over en assisteren bij de naleving van douane regels en formaliteiten
  • Advisering over financieel toezicht en de gevolgen van Brexit en het begeleiden van de benodigde vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank
  • Advisering op het gebied van privacy vraagstukken – doorgifte van persoonsgegevens naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk – en het inregelen van de benodigde privacy procedures
  • Verschuiving van economische deelactiviteiten naar Nederland, im- en export regels
  • Tewerkstelling van Nederlandse arbeidskrachten in het Verenigd Koninkrijk (of omgekeerd: Britten die in Nederland komen werken)
  • Advisering over en begeleiden van aanvragen van nieuwe vergunningen, certificaten of erkenningen die in Nederland of de EU27 na de Brexit nodig zijn geworden.