• Brexit

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft naar verwachting grote gevolgen voor ondernemingen en burgers. Ook al staat deze uittreding wellicht nog niet definitief vast en zijn zeker de voorwaarden waaronder dit plaats vindt nog betrekkelijk onzeker, in de praktijk van dit moment komen al belangrijke vragen naar boven. De gesprekken en onderhandelingen over de Brexit aan de andere zijde van de Noordzee lijken zich op politiek niveau tamelijk tumultueus te voltrekken. De uitkomst blijft voorlopig ongewis. Wordt het een harde of een zachte Brexit? Speelt dit zich al binnen een jaar vanaf dit moment (per 29 maart 2019) af of komt er een korte overgangsperiode die doorloopt tot uiterlijk 31 december 2020? Ondernemingen nemen commerciële beslissingen op basis van zo duidelijk mogelijke kennis die beschikbaar is. Vormt de uittreding van het VK uit de EU een bedreiging en een beperking voor een handelspositie of biedt de Brexit juist ook nieuwe kansen en uitdagingen?

Aandachtspunten voor ondernemingen

Ook al staat de uitkomst van de onderhandelingen op dit moment nog niet vast, als onderneming kunt u alvast inventariseren welke gevolgen de Brexit op de commerciële activiteiten van uw bedrijf heeft. In dit artikel vindt u een vragenllijst waarmee u de eventuele gevolgen kunt inventariseren.

Juridische gevolgen

In juridisch opzicht kunnen door de Brexit bestaande zekerheden voor ondernemingen in de verhouding met het VK wegvallen. Bijvoorbeeld, blijven de regels hetzelfde bij de producten die ik al lange tijd bij een Engelse leverancier koop? Kan ik het aan de Engelse rechter overlaten om ook de positie van mijn ondernemingen recht te doen als er een geschil ontstaat? Houd ik dezelfde aanspraken dat een vonnis ook in mijn voordeel in het VK wordt afgedwongen? Op dit moment worden voor veel producten en diensten de certificaten van Engelse toezichthouders in Nederland erkend. Blijft dat zo? Blijven de nieuwe privacyregels die sinds 25 mei jl. in de hele EU gelden, ook na de Brexit in Engeland van kracht of moet ik en kán ik aanvullende afspraken maken met mijn Engelse partner?

Vragen?

Met een deel van deze vragen kunnen ondernemingen in hun contracten op dit moment al rekening houden, ook al is de uitkomst van de Brexit gesprekken nu nog onzeker. Wij ondersteunen u graag om daarvoor een verstandige route te kiezen. Aarzel niet om contact op te nemen met ons Brexit team.

Hoe wij ondernemers o.a. kunnen helpen

 • Aanpassen van commerciële contracten en/of algemene verkoopvoorwaarden
 • Mogelijkheid tot aanpassen van prijzen en betalingscondities
 • Beëindigingsmogelijkheid op grond van Brexit-gerelateerde omstandigheden
 • Procesmogelijkheden en -risico’s
 • Aangaan van Brexit-proof contracten
 • Advisering over privacy issues – doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk
 • Advisering over invoer/uitvoer van afvalstoffen
 • Verschuiving van economische deelactiviteiten naar Nederland
 • Tewerkstelling van Nederlandse arbeidskrachten in Engeland (of omgekeerd: Engelsen die in Nederland komen werken)
 • Nieuwe vergunningen, certificaten of erkenningen die in Nederland of de EU27 na de Brexit nodig zijn geworden
 • Monitoren of concurrenten uit het Verenigd Koninkrijk zich hier nog aan de Europese en Nederlandse regels houden