• Nieuws

Terugleversubsidie lokale hernieuwbare energieproductie aangekondigd

12 juli 2018
Energie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidie voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Het betreft een subsidie voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Dat schrijft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 2018.

De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling. Salderen houdt in dat burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting de aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit automatisch verrekend krijgen met de van het net afgenomen elektriciteit. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar geeft in een reactie aan dat Holland Solar blij is met invoering van de terugleversubsidie. Dit geeft de consument en andere eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid, aldus Holland Solar.

Meer informatie

Print dit artikel