• Nieuws

Symposium Nieuw Arbeidrecht: enkele voorbeelden van de ketenregeling

14 juli 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Enkele weken geleden vond ons Symposium Nieuw Arbeidsrecht plaats in het Nieuwe Luxor theater te Rotterdam. Tijdens dit symposium hebben wij geprobeerd u wegwijs te maken in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Maar welke situaties zijn nu precies toegestaan onder het nieuwe arbeidsrecht? Rutger Ploum heeft u tijdens het symposium enkele voorbeelden laten zien van de nieuwe ketenregeling, in dit artikel lichten wij die voorbeelden nog eens kort toe. Kijk op onze speciale website Ploumoverarbeid.nl voor een compleet overzicht van de presentaties van het symposium.

Bovenstaande scenario’s worden stuk voor stuk van een korte toelichting voorzien,
waarbij naar de bovenste keten als scenario 1 wordt verwezen et cetera (naar onder doorgenummerd).

Scenario 1:  Toegestaan. In deze keten is de derde arbeidsovereenkomst reeds aangegaan en aangevangen voor 1 juli 2015. In dat geval is het niet van belang dat de werknemer op of na 1 juli 2015 langer dan 24 maanden in dienst is. Immers, alle arbeidsovereenkomsten aangegaan of gesloten voor 1 juli 2015 blijven onder het huidige recht vallen.

Scenario 2: √ Toegestaan, maar met voorbehoud. Als de derde overeenkomst is overeengekomen of gesloten na 1 juli 2015 is deze situatie niet toegestaan. Ondanks het feit dat de nieuwe doorbrekingstermijn van zes maanden pas per 1 juli 2015 inwerking treedt, is in de memorie van toelichting bij de WWZ namelijk duidelijk aangegeven dat de keten pas is doorbroken als een tussenpoos tussen het nieuwe contract (aangegaan na 1 juli 2015) en het contract dat daaraan voorafging langer is dan zes maanden. Nu in dit geval slechts een doorbreking van drie maanden plaats heeft gevonden, zal bij de start van het derde contract direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, omdat de keten langer is dan 24 maanden.
De situatie in figuur 2 is wel toegestaan als het derde contract, dat start na een door-breking van drie maanden + 1 dag, is gesloten voor 1 juli 2015. Dan geldt namelijk het huidige recht nog en is een doorbrekingstermijn van 3 maanden + 1 dag voldoende om de keten op-nieuw te laten starten.

Scenario 3:  Toegestaan, maar met voorbehoud. Deze keten is eigenlijk te vergelijken met scenario 2. Als het laatste contract is overeengekomen op of na 1 juli 2015, gaat de doorbrekingstermijn van zes maanden (eigenlijk met terugwerkende kracht) gelden. Je krijgt dan de situatie dat een keten van 12 + 9 = 21 maanden bestaat, waarna nog een contract voor 12 maanden wordt gesloten. Dat laatste contract voor 12 maanden, telt direct mee voor de eerdere keten van 21 maanden. Zodra de eerste 3 maanden van het derde contract zijn verstreken, wordt het maximum van 24 maanden van de keten dus bereikt en ontstaat van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.
Echter, wanneer het derde contract is gesloten voor 1 juli 2015, ongeacht het feit dat het contract pas na 1 juli 2015 daadwerkelijk start, geldt dat de huidige regeling van toepassing is en dat de keten dus rechtsgeldig is doorbroken na een pauze van 3 maanden en één dag. In dat geval begint werknemer bij het ‘derde’ contract weer opnieuw met de keten en is dus geen contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

Situatie 4:  Toegestaan. Dit scenario schetst de situatie waarin het derde contract is gesloten voor 1 juli 2015. Dat betekent automatisch dat het huidige recht nog van toepassing is en dat ketens van drie jaar zijn toegestaan. Het feit dat de 24 maanden grens gepasseerd wordt op of na 1 juli 2015 doet hier niet aan af.

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat het moment van aangaan van de arbeidsoverkomst bepalend is en niet het moment waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk van start gaat. Alle overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 juli 2015 vallen derhalve nog onder de huidige regeling. Wanneer na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, dient men goed op te letten of de doorbrekingstermijn tussen de eerdere arbeidsovereenkomst en de overeenkomst die is gesloten na 1 juli 2015 wel langer dan zes maanden is. Wanneer dit namelijk niet het geval is, loopt de keten gewoon door. Kortom, ook wanneer op 30 juni 2015 nog een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aangegaan of gesloten die op of na 1 juli 2015 pas start, blijft de huidige ketenregeling gelden en mag de periode van 24 maanden worden overschreden.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl