• Nieuws

Start-it-up! Waar je juridisch op moet letten als je een onderneming start (werknemers uit het buitenland)

28 oktober 2019
Arbeidsrecht - Start-up

Nu voor bepaalde beroepen en sectoren (bijvoorbeeld de ICT-sector) de krapte op de arbeidsmarkt maar blijft toenemen, wordt het steeds lastiger om goede werknemers te vinden. Ook start-ups en scale-ups kunnen hiermee te maken krijgen.

Buitenlandse werknemers

Als het niet lukt om in Nederland werknemers te vinden, kan je overwegen om in het buitenland op zoek te gaan. Het is vrij eenvoudig om werknemers met een EU-/EER- en/of Zwitserse nationaliteit in dienst te nemen. Dat is een stuk lastiger bij werknemers met een andere nationaliteit. Het is dan van groot belang dat jouw start-up of scale-up beschikt over de juiste vergunningen en op de hoogte is van de geldende verplichtingen. Vaak zal deze werknemer zowel een werkvergunning (TWV) als een verblijfsvergunning nodig hebben (of een gecombineerde vergunning).

Zo’n TWV wordt niet zomaar afgegeven. Als uitgangspunt moet je aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen om voor de vacature werknemers in Nederland of in de EU te vinden. Als dat niet lukt, of er is voldoende aanbod van werknemers in Nederland of in de EU, dan wordt de vergunning geweigerd. Dit is een strenge eis en hier wordt bijna nooit aan voldaan.

Kennismigrantenregeling

Er zijn wel alternatieven. De meest gebruikte daarvan is de kennismigrantenregeling. Hieronder staan daarvan de voor- en nadelen.

Voordelen Nadelen
Geen onderzoek inspanningen zoektocht en aanbod NL of EU personeel Alleen mogelijk als de organisatie waar de kennismigrant werkt door de IND[2] is erkend als referent
Snelle procedure (de IND streeft ernaar binnen 2 weken na de aanvraag de beschikking af te geven) Alleen mogelijk voor werknemers die meer verdienen dan € 4.500,- bruto per maand (30 jaar of ouder) of € 3.299,- bruto per maand (jonger dan 30 jaar)[3] en waarbij dit salaris marktconform is (hoogopgeleiden)
Eenvoudig om te verlengen en onbeperkt aantal verlengingen mogelijk De leges van de IND voor de aanvraag erkenning als referent zijn € 3.927,-

Voor een kleine onderneming (max 50 personen) zijn de leges € 1.963,-

De leges van de IND voor deze aanvraag zijn   € 285,- per kennismigrant Voor het beslissen op een volledige aanvraag tot erkenning als referent heeft de IND een termijn van 90 dagen

Als dit te ingewikkeld is of de eenmalige kosten te hoog zijn, kan ook gebruik worden gemaakt van uitzendbureaus. Die bieden ook vaak buitenlands personeel aan.

Hoge boete

Laat je in elk geval van tevoren goed adviseren. Als je niet aan de wet- en regelgeving voldoet, riskeer je forse boetes van de Inspectie SZW. Als je bijvoorbeeld een werknemer voor jou laat werken die wel een TWV nodig heeft maar die niet heeft, staat daarop een boete van € 8.000 per persoon. Die boete kan nog hoger of lager uitpakken, als sprake is van bijzondere omstandigheden.

Vragen

Heeft u vragen over het in dienst nemen van buitenlandse werknemers? Neem dan contact op met het start-up team van Ploum! Onze specialisten voorzien u graag van advies.

[2] De Immigratie- en Naturalisatiedienst.
[3] Let op: dit zijn de bedragen die gelden per 1 januari 2019. Deze bedragen worden regelmatig door de IND geïndexeerd. Deze bedragen zijn exclusief vakantietoeslag en overige vaste toeslagen.

Meer informatie

Maarten Coumou

M +31 (0)6 30 25 58 44
E m.coumou@ploum.nl

Print dit artikel