• Nieuws

Start-it-up! Waar je juridisch op moet letten als je een onderneming start (vastgoed)

21 maart 2019
Vastgoed - Start-up

Het startup team van Ploum staat startende ondernemers graag bij bij de juridische vormgeving van de bedrijfsorganisatie. Deze maand behandelen we het onderdeel vastgoed. Waar moet je op letten wanneer je gaat bouwen of vastgoed koopt of huurt als startende ondernemer?

Aannemingsovereenkomst

Ga je bouwen? Laat beoordelen of de aannemingsovereenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Op de aannemingsovereenkomst zijn onder andere regels van toepassing met betrekking tot meer- en minderwerk en eisen waaraan het gebouw bij/na de  oplevering moet voldoen. Daarnaast kunnen er algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard door de aannemer die nadelige bepalingen voor je kunnen bevatten.

Vastgoed aankopen – garanties, onderhoudscontracten

Als ondernemer heb je in de regel met vastgoed te maken. Hetzij omdat je een bedrijfspand koopt waarin jouw onderneming zich vestigt, hetzij omdat je een bedrijfspand gaat huren (zie hierna). Bij koop (en verkoop) van een bedrijfspand is niet alleen een goede koopprijs essentieel. Ook de staat (van onderhoud) en de eigenschappen van het pand zijn van belang. Daarvoor kun je bijvoorbeeld garanties bedingen. En wat dacht je van onderhoudscontracten om jouw pand in goede staat te houden? Wij kunnen je hierbij begeleiden en adviseren. Zo kunnen wij de koopovereenkomst opstellen of beoordelen en bieden wij ook notariële dienstverlening aan (denk aan de levering van het pand via de notaris).

Huurrecht

Indien je een pand huurt voor de huisvesting van jouw onderneming, of indien je gaat toeleggen op het verhuren van panden is (i) een goede kennis van de wettelijke rechten en plichten van jou als huurder of als verhuurder van groot belang en (ii) is het van belang de huurrelatie goed vast te leggen in een huurovereenkomst. Het huurrecht kent zowel voor de huurder als de verhuurder de nodige haken en ogen. Zo kun je je als huurder – afhankelijk van de soort ruimte die je huurt – op huurbescherming of ontruimingsbescherming beroepen, indien je geconfronteerd wordt met een opzegging tegen jouw zin door de verhuurder.

Voor jou als verhuurder kunnen er – wederom afhankelijk van de soort ruimte die je huurt – strenge regels gelden met betrekking tot het opzeggen van de huur. Ook bij andere aspecten gelden er regels. Weet je bijvoorbeeld wat de rechten en plichten zijn van de verhuurder bij renovatie? Wanneer mag de huurprijs worden verhoogd en met welk bedrag? Wie is aansprakelijk voor welke onderhoudswerkzaamheden?

In de praktijk wordt veel gewerkt met standaard ROZ-contracten, waar (echter wel degelijk) vanaf geweken kan worden en waarover wij jou van advies kunnen voorzien.

Meer informatie

Sabin Tigu

M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl

Print dit artikel