• Nieuws

Start-it-up! Waar je juridisch op moet letten als je een onderneming start (overheid)

23 april 2019
Bestuursrecht - Omgevingsrecht - Start-up

Het startup team van Ploum staat startende ondernemers graag bij bij de juridische vormgeving van de bedrijfsorganisatie. Deze maand behandelen we het onderdeel overheid. Waar moet je op letten wanneer je te maken krijgt met de overheid?

Vergunningen

Een ondernemer wordt op allerlei mogelijke manieren geconfronteerd met de overheid. Zo wordt een ondernemer in zijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld geconfronteerd met allerlei vergunningsplichten. Deze vergunningen kunnen verleend zijn aan één persoon, maar vergunningen kunnen ook zijn verleend aan een onderneming. Bij wijziging van onderneming óf bedrijfsleiding kan een ondernemer verplicht zijn deze wijzigingen door te geven aan het bevoegd gezag. Controleer bij wijzigingen in de bedrijfsvoering dus in ieder geval of dit het geval is.

Bestemmingsplannen

Ruimtelijke ontwikkelingen staan nooit stil. Het is dan ook belangrijke deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Een verandering van een bestemmingsplan in uw omgeving kan namelijk nadelig zijn voor uw uitbreidingsplannen of kan bijvoorbeeld uw concurrent een voordeel geven. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden om tegen deze veranderingen op te treden.

Aanbesteden

De overheid is een potentiële werkverschaffer. Aanbestedingsprocedures vergen veel werk met een onzekere uitkomst. In het aanbestedingsrecht zitten behoorlijk wat valkuilen. Indien een inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen, loopt de indiener risico dat uw inschrijving ongeldig wordt verklaard. Vraag tijdig advies over de aanbestedingsdocumenten, de procedure en het invullen en indienen van uw aanbestedingsdocumenten.

Procederen

Wij zijn bekend met procederen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw, het NAI, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij de rechtbank en kunnen u bij dergelijke procedures dan ook goed bijstaan. Procederen is echter een laatste redmiddel: wij leggen ons toe op het vinden van oplossingen buiten de rechtszaal.

Meer informatie

Thomas Munnik

M +31 6 2248 1755
E t.munnik@ploum.nl

Sabin Tigu

M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl

Print dit artikel