• Nieuws

Start- en scale-ups in coronatijd: Ploum denkt graag mee!

30 april 2020
Start-up - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Het coronavirus heeft in korte tijd Nederland en de wereld in zijn greep gekregen. Terecht gaat veel aandacht uit naar de gezondheidszorg en naar de bestrijding van het coronavirus. Ook in economisch opzicht heeft het coronavirus een grote impact: ondernemingen in Nederland beginnen de gevolgen al te merken. Dit geldt uiteraard ook voor start- en scale-ups.

Overmacht in tijden van corona? Let nog steeds op de kleine lettertjes

Het kan voorkomen dat een partij, als gevolg van het coronavirus, niet in staat is aan haar verplichtingen met een andere partij te voldoen. In dit soort situaties zal mogelijk een beroep op overmacht kunnen worden gedaan. Dat is de situatie waarbij nakoming van verplichtingen niet mogelijk blijkt te zijn als gevolg van een externe oorzaak. Om met succes een beroep op overmacht te kunnen doen, moet het niet redelijkerwijs mogelijk zijn geweest om maatregelen te treffen om deze situatie te verhelpen (bijvoorbeeld omdat dit te grote gevolgen zou hebben voor de onderneming) en moet de onmogelijkheid om verplichtingen na te komen bovendien niet te voorzien zijn geweest op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Naar Nederlands recht zal bovendien naar alle relevante omstandigheden worden gekeken bij de beoordeling of een beroep op overmacht geldig is.

Het is mogelijk om in overeenkomsten af te wijken van bovenstaande regels over overmacht. Ook in deze tijden blijven start- en scale-ups er dan ook verstandig aan doen om alert te blijven wanneer zij overeenkomsten aangaan, en wanneer hierbij algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Omdat je ook als start- en scale-up zelf je eigen algemene voorwaarden kunt hanteren, is het dus mogelijk om jezelf zoveel als mogelijk te beschermen tegen nadelige gevolgen in dit soort situaties.

Zorg er in elk geval voor dat vóór het sluiten van de overeenkomst duidelijk is wat voor afspraken er worden gemaakt. In de overeenkomst of in de algemene voorwaarden kan namelijk een bepaling zijn opgenomen over hoe moet worden gehandeld in een situatie van overmacht. Denk daarbij allereerst aan een omschrijving van het begrip ‘overmacht’, en onder welke – vooraf afgesproken – situaties een beroep op overmacht kan worden gedaan. Een andere mogelijke bepaling kan zien op de duur van een overmachtssituatie, en hoe partijen ermee omgaan als de overmacht te lang zou duren (bijvoorbeeld het recht van de andere partij om de overeenkomst te beëindigen).

Het Ploum Start- en Scale-up Team staat voor je klaar

De vraag hoe om te gaan met overmacht is natuurlijk maar een van de vele juridische vragen waarmee je kan zitten. We realiseren ons dat start- en scale-ups in deze tijden ook met andere prangende juridische vragen kunnen zitten. Het Start- en Scale-up Team van Ploum staat daarom voor je klaar om je vragen te beantwoorden en je hopelijk weer verder op weg te helpen. In de komende periode organiseren wij een aantal online events.

Allereerst organiseren we op 18, 19 en 20 mei 2020 een drietal webinars, waarin we een aantal voor start- en scale-ups essentiële juridische onderwerpen de revue laten passeren. Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met CityLab010. Inschrijving voor (één van) deze webinars staat open voor (voormalig) plannenmakers van CityLab010.

AANMELDEN

De webinars zijn afgelopen. Inschrijven voor een of meerdere van deze webinars is niet meer mogelijk.

Daarnaast zullen eveneens op korte termijn (virtuele) rondetafelgesprekken worden georganiseerd, waarin we de juridische vragen van start- en scale-ups zullen beantwoorden. Meer informatie zal op korte termijn bekend worden gemaakt. Houd hiervoor onze website en onze social media in de gaten.

Meer informatie

Thomas Munnik

M +31 6 2248 1755
E t.munnik@ploum.nl

Print dit artikel