• Nieuws

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2019

08 juli 2020
BRZO

Op 1 juli jongstleden bood de Staatssecretaris van Infrastructuur en Veiligheid – zoals elk jaar rond deze tijd – de nieuwste versie van de “Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven” aan de Tweede Kamer aan. Het rapport en de aanbiedingsbrief zijn hier te vinden.

Het rapport biedt een overzicht van de inspanningen en resultaten van bedrijven en toezichthouders op het gebied van de naleving van de regels die in het Brzo staan. Niet-naleving van die regels kan via het bestuurs- en het strafrecht worden gesanctioneerd.

Stijgende cijfers in het rapport

Het rapport bevat een aantal cijfers die reden kunnen zijn voor zorg.

Opmerkelijk genoeg heeft in 2019 67% van de Brzo-bedrijven een overtreding begaan, terwijl dit in 2018 57% was. Het totaal aantal overtredingen is toegenomen van 755 naar 813. Daarbij is het zo dat het aantal overtredingen in de ‘zwaarste’ categorie is toegenomen van 1 naar 8. Er zijn echter ook 350 beoordelingen meer uitgevoerd.

Het gaat bij de zware overtredingen om overtredingen op het gebied van explosieveiligheid. Hier heeft de toezichthouder ingegrepen en stilleggingen bevolen. 102 bedrijven maakten “lichte tot middelzware” overtredingen, en bij 144 bedrijven werden lichte overtredingen geconstateerd.

Het aantal Brzo-bedrijven is in 2019 gestegen van 396 naar 405. Bij 381 bedrijven is geïnspecteerd, en bij 254 daarvan zijn overtredingen geconstateerd. In maart 2020 was 40% van alle geconstateerde overtredingen opgeheven.

Een ander opvallend cijfer is het aantal ongevallen met verzuim. Dit aantal is in 2019 toegenomen van 127 naar 195 – een toename van 54%.

Acties en maatregelen

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies zal volgens de Staatssecretaris meer aandacht worden besteed aan explosieveiligheid. Ook zullen de – met name wat kleinere – bedrijven die over een langere periode vaker de regels overtreden beter worden bekeken. Brzo+ zal naar verwachting in 2020 met een plan van aanpak komen.

De stijging van het aantal ongevallen met verzuim moet ook leiden tot intensievere gesprekken en analyses. Werkgevers zullen nog meer op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken.

Wilt u een review van de wijze waarop binnen uw bedrijf de naleving van het Brzo wordt nagestreefd? Heeft u vragen over lopende vergunnings- of handhavingsprocedures, of wilt u gewoon eens sparren? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer informatie

Print dit artikel