• Nieuws

Spoedwet elektronisch vergaderen: wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 (2)

10 april 2020
Notariaat - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Vandaag is een nota van wijziging verschenen van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ (hierna: het ‘Wetsvoorstel’), waarover wij gisteren een artikel schreven. De nota van wijziging bevat een belangrijke aanvulling voor stichtingen.

In ons artikel schreven wij dat het Wetsvoorstel geen oplossing bood voor stichtingen met een orgaan dat vergelijkbaar is met een algemene vergadering, zoals een raad van aangeslotenen. In de nota van wijziging is een aanvulling opgenomen, die een oplossing zal bieden voor vergaderingen van organen die, op grond van de statuten van de stichting, bevoegd zijn de jaarrekening vast te stellen. Voor deze organen geldt dat de bepaling in het wetsvoorstel over de algemene vergadering van de vereniging van overeenkomstige toepassing is.

De aanvulling in de nota van wijziging heeft tot gevolg dat, als deze wet in werking treedt, vergaderingen van organen van stichtingen die bevoegd zijn de jaarrekening vast te stellen eveneens volledig elektronisch gehouden kunnen worden.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied? Geef dit dan hier door.

—–

Links naar eerdere artikelen over dit onderwerp:

25 maart – https://www.ploum.nl/ava-of-alv-kan-je-nog-vergaderen-tijdens-de-coronacrisis/

4 april – https://www.ploum.nl/update-algemene-vergaderingen-ava-of-alv-tijdens-de-coronacrisis/

9 april – https://www.ploum.nl/spoedwet-elektronisch-vergaderen-wetsvoorstel-tijdelijke-wet-covid-19/

10 april – https://www.ploum.nl/spoedwet-elektronisch-vergaderen-wetsvoorstel-tijdelijke-wet-covid-19-2/