•  

Yvonne Hamerling

Senior Merkengemachtigde

Yvonne is werkzaam als senior merkengemachtigde op de sectie IE & IT.

Specialisatie: beheer van merkenportfolio’s

Yvonne is gespecialiseerd in Privaatrecht (waaronder Intellectueel Eigendomsecht) en Informatica & Recht. Zij is Europees Merken- en Modellengemachtigde en heeft jarenlange ervaring met het beheren van merkenportfolio’s van diverse multinationals en onderzoeksprojecten. Daarnaast staat zij cliënten bij in oppositie- en nietigheidsprocedures alsmede andere inbreukzaken.

Achtergrond

Yvonne is sinds 2019 werkzaam bij Ploum. Daarvoor is ze zowel werkzaam geweest in de advocatuur (Nauta Dutilh) als in het bedrijfsleven (Philips Lighting). Ze heeft de studie Rechten gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie Informatica & Recht en Privaatrecht (waaronder Intellectueel Eigendomsrecht). Yvonne is erkend BMM Merkengemachtigde.

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Yvonne heeft niet alleen bij juridische dienstverleners, maar ook in het bedrijfsleven gewerkt. Daardoor kan zij goed de strategische belangen voor bedrijven en de interne processen beoordelen en meenemen in haar advisering.

Voorbeelden recent werk

De afgelopen jaren heeft Yvonne voor een bekend drankenlabel wereldwijd een project van opposities en cancellation actions gecoördineerd. Verder heeft zij bijgedragen aan de transitie van de merken-/modellenportefeuille van Royal Philips naar Philips Lighting (thans Signify).

Lidmaatschap