•  

Thomas Munnik

Advocaat

Thomas (1989) studeerde in 2013 af in de studie Nederlands Recht (Master Bedrijfsrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder studeerde hij in 2012 af in de studie Economie & Bedrijfseconomie, eveneens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen is Thomas in 2014 in dienst getreden bij Loyens & Loeff. Vervolgens is hij in 2017 in dienst getreden bij Ploum op de sectie Claims, Insurance and Litigation. Binnen Ploum houdt Thomas zich vooral bezig met zaken op het gebied van corporate litigation, aandeelhoudergeschillen, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.