•  

Suzanne Poutsma

Advocaat

Suzanne is lid van de praktijkgroep Dispute Resolution. Zij adviseert en procedeert voor zowel Nederlandse als internationale cliënten over verschillende commerciële en contractuele aangelegenheden, zowel voor de overheidsrechter als in arbitrage.

Suzanne studeerde in 2012 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de studierichtingen Privaatrecht en de Togamaster (major Strafrecht). Tijdens haar master is zij werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Na het afronden van haar studie heeft zij een jaar gewerkt als wetenschappelijk docent op de sectie Privaatrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Suzanne is van 2014 tot 2017 werkzaam geweest als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, waar zij ervaring opdeed in de beslechting van complexe, grensoverschrijdende geschillen (zowel voor de overheidsrechter als in arbitrage). In het kader hiervan heeft Suzanne een half jaar als advocaat gewerkt in New York.

Suzanne heeft in 2017 de Law Firm School en de Beroepsopleiding Advocaten met goed gevolg afgerond.

Publicaties

  • K.J. Krzeminski en S.E. Poutsma, Beslag- en Executierecht geschetst, Nijmegen: Ars Aequi 2016.
  • S.D. Lindenbergh en S.E. Poutsma (red.), Jurisprudentie Verbintenissenrecht, Nijmegen: Ars Aequi 2013.
  • S.E. Poutsma, Beïnvloedingsmogelijkheden bij de stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten, TvC 2013, p. 3-20.
  • S.E. Poutsma, ‘Het beïnvloeden van consumentenbeslissingen: valkuil of uitkomst?’,  in: W.H. van Boom, M. van Kogelenberg en M.L. Tuil (red.), Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 199-240.
  • I. van der Zalm en S.E. Poutsma, Annotatie bij Hof ’s Gravenhage 24 augustus 2010, LJN BN4316, JA 2011/1, p. 72-97.